Metale lokacyjne

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja do druku nie jest już wspierana i może powodować błędy w wyświetlaniu. Zaktualizuj swoje zakładki i zamiast funkcji strony do druku użyj domyślnej funkcji drukowania w swojej przeglądarce.

Metale lokacyjne - zbiór metali szlachetnych, który stanowi jeden z alternatywnych sposobów lokowania oszczędności. Jest to przykład inwestycji rzeczowej, który polega na materialnym zakupie danego rodzaju metalu, którego oczekiwana wartość stale wzrasta w okresie inwestowania. Lokowanie kapitału w takiej formie nazywane jest inwestycją prostą, gdyż w trakcie jej trwania nie przynosi dochodów, a jedyny zysk pojawia się w momencie sprzedaży kruszców[1].

Historia metali lokacyjnych

Początki metali lokacyjnych sięgają czasów starożytnych. Już wtedy dokonywano wymiany handlowej z udziałem kruszców takich jak złoto czy srebro. Przez kolejne lata, wartość tych metali stale rosła oraz zyskiwała na popularności, dzięki czemu stały się one synonimem środka płatniczego. Dzięki wysokiej szlachetności i trwałości były one również wykorzystywane w sztuce, a przede wszystkim jubilerstwie[2]. Metale szlachetne były uniwersalną walutą stosowaną w obrocie towarami, przez rzadkość występowania, co sprawiło, że stały się miernikiem bogactwa. Ewolucja systemu płatniczego doprowadziła, że złoto stało się podstawą systemu monetarnego w skali globalnej. Zjawisko to zostało nazwane standardem złota - wymienialnością wartości pieniądza na odpowiednią wartość złota. Do czasu pojawienia się kryzysów finansowych, system ten się sprawdzał. Gdy w czasach II wojny światowej standard złota został ostatecznie zlikwidowany, inwestorzy zaczęli wracać do lokowania oszczędności w metalach szlachetnych. Gwarantowały one stosunkowy mały, ale dość stabilny i pewny zysk kapitału[3].

Rodzaje metali lokacyjnych

Wśród metali lokacyjnych, należy wymienić cztery najważniejsze, które należą do metali szlachetnych[4]. Są nimi[5]:

 • złoto
 • srebro
 • platyna
 • pallad

Najpopularniejszy metal lokacyjny - złoto

Najpopularniejszym metalem, pod względem lokowania kapitału, jak i dywersyfikacji portfela inwestycyjnego, jest złoto[6]. Ten rodzaj kruszcu przez swoje długoletnie tradycje, do dziś pozostaje synonimem gwarancji lokowania oszczędności. Najczęstszą formą przechowywania kapitału w tym metalu są sztabki. Sam kruszec jest odporny na wahania spowodowane zmianami inflacji, zachowując przy tym swoją wartość, dlatego jest to doskonały sposób na ulokowanie oszczędności podczas niepewnej sytuacji na rynku[7].

Metale lokacyjne jako forma inwestycji

Charakterystyka metali lokacyjnych

Metale lokacyjne to przede wszystkim złoto, srebro, platyna i pallad, które mają wiele wspólnych cech. Po pierwsze, są one rzadkie i trudno dostępne, co sprawia, że ich wartość jest wysoka. Ponadto, metale te są odporne na korozję i utratę wartości w czasie, co czyni je stabilnymi inwestycjami długoterminowymi. Dodatkowo, metale lokacyjne mają szerokie zastosowanie w przemyśle, co stwarza dodatkową popyt na nie, co wpływa na ich cenę na rynku.

Brak dochodów w trakcie inwestycji

Jedną z ważnych cech metali lokacyjnych jako formy inwestycji jest brak generowania dochodów w trakcie trwania inwestycji. Inwestorzy, którzy decydują się na zakup tych metali, nie otrzymują żadnych bieżących przepływów finansowych. Zysk pojawia się dopiero w momencie sprzedaży kruszców. Jest to istotne dla osób, które szukają długoterminowych inwestycji, które mają potencjał wzrostu wartości w przyszłości.

Potencjał wzrostu wartości

Metale lokacyjne mają duży potencjał wzrostu wartości w długim okresie czasu. Ich cena na rynku może znacząco wzrosnąć w związku z różnymi czynnikami, takimi jak inflacja, niepewność gospodarcza, zmiany na rynkach finansowych czy nawet polityczne kryzysy. Złoto, na przykład, jest uważane za bezpieczną przystań w trudnych czasach, co sprawia, że cena tego metalu często rośnie podczas kryzysów finansowych. Dlatego inwestowanie w metale lokacyjne może być atrakcyjne dla osób, które szukają stabilnych inwestycji o potencjale wzrostu wartości w przyszłości.

Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego

Inwestowanie w metale lokacyjne może być również formą dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. Posiadanie różnych klas aktywów, takich jak akcje, obligacje, nieruchomości i metale lokacyjne, może pomóc zrównoważyć ryzyko inwestycyjne. Metale lokacyjne mają tendencję do wykazywania odwrotnych wzorców cenowych w porównaniu do innych aktywów, co oznacza, że w momencie, gdy inne inwestycje mogą być w stagnacji lub spadać, metale lokacyjne mogą wzrastać w wartości. Dlatego inwestorzy, którzy szukają ochrony przed wahaniem rynków, mogą rozważyć dodanie metali lokacyjnych do swojego portfela inwestycyjnego.

Znaczenie metali lokacyjnych

Metale lokacyjne mają wiele istotnych zastosowań. Przede wszystkim są one wykorzystywane jako środek płatniczy. Złoto i srebro są uniwersalnie akceptowane jako forma zapłaty i stanowią stabilną wartość w czasach inflacji i niestabilności gospodarczej. Dlatego też są one często wykorzystywane jako rezerwa wartości przez banki centralne i inwestorów.

Metale lokacyjne mają również zastosowanie w przemyśle i produkcji. Złoto i srebro są wykorzystywane w jubilerstwie do produkcji biżuterii i ozdób. Platyna i pallad znajdują zastosowanie w przemyśle samochodowym, elektronice i produkcji biżuterii. Ich unikalne właściwości chemiczne sprawiają, że są one niezastąpione w wielu procesach produkcyjnych.

Ponadto, metale lokacyjne mają znaczenie na rynkach finansowych. Inwestowanie w złoto i srebro jest popularne jako forma zabezpieczenia przed ryzykiem gospodarczym i inflacją. Wielu inwestorów uważa metale lokacyjne za bezpieczną i stabilną formę inwestycji, która może zapewnić ochronę kapitału w trudnych czasach.

Współcześnie, metale lokacyjne odgrywają również istotną rolę w handlu międzynarodowym. Wiele krajów posiada rezerwy złota, które służą do utrzymania stabilności gospodarczej i zabezpieczenia finansowego. Złoto jest również wykorzystywane jako międzynarodowa waluta rezerwowa, co daje mu globalne znaczenie i wpływ na stabilność finansową na całym świecie.

Popyt i podaż na rynku metali lokacyjnych

Ceny metali lokacyjnych, takich jak złoto, srebro, platyna i pallad, są w dużej mierze uzależnione od podaży i popytu na rynku surowców. Wzrost popytu na te metale zazwyczaj prowadzi do wzrostu ich cen, podczas gdy spadek popytu może wpłynąć na ich obniżenie.

Podstawowym czynnikiem wpływającym na popyt na metale lokacyjne jest stabilność ekonomiczna i polityczna. W niepewnych czasach, gdy inwestorzy obawiają się kryzysu finansowego lub politycznego, często szukają bezpiecznych aktywów, takich jak złoto. To powoduje zwiększenie popytu na ten metal i w konsekwencji wzrost jego ceny. Złoto jest uważane za "bezpieczną przystań", ponieważ jest trwałym aktywem, które zyskuje na wartości w trudnych czasach.

Innym czynnikiem wpływającym na popyt są trendy konsumenckie. Na przykład, srebro jest powszechnie stosowane w przemyśle elektronicznym i fotowoltaicznym, co sprawia, że jest to metal bardzo poszukiwany. Jeśli popyt na produkty elektroniczne wzrasta, to również popyt na srebro rośnie, co wpływa na jego cenę.

Podaż metali lokacyjnych zależy przede wszystkim od wydobycia i produkcji. Wydobycie złota, srebra, platyny i palladu odbywa się głównie w specjalnych kopalniach na całym świecie. Wzrost produkcji tych metali może prowadzić do zwiększenia ich podaży na rynku i w rezultacie do obniżenia ich cen. Z drugiej strony, ograniczenie produkcji lub problemy z wydobyciem mogą wpływać na zmniejszenie podaży i wzrost cen metali lokacyjnych.

Rynek surowców i giełdy metali szlachetnych

Kupno i sprzedaż metali lokacyjnych odbywa się na rynku surowców, który jest jednym z najważniejszych rynków finansowych na świecie. Giełda metali szlachetnych jest miejscem, gdzie inwestorzy mogą handlować różnymi metalami lokacyjnymi, w tym złotem, srebrem, platyną i palladem.

Na giełdzie metali szlachetnych handel odbywa się na podstawie ustalonego kursu metali. Ceny metali są określane na podstawie podaży i popytu, a także innych czynników, takich jak dostępność, prognozy rynkowe i polityka monetarna. Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać metale lokacyjne w formie fizycznej, na przykład w postaci sztabek czy monet, lub za pośrednictwem kontraktów terminowych.

Handel na giełdzie metali szlachetnych odbywa się głównie za pośrednictwem brokerów, którzy są pośrednikami między kupującymi a sprzedającymi. Brokerzy pomagają inwestorom znaleźć najlepsze oferty i wykonują transakcje na ich zlecenie. W ostatnich latach pojawiły się również platformy internetowe umożliwiające inwestorom samodzielną kupno i sprzedaż metali lokacyjnych.

Formy inwestycji w metale lokacyjne

Inwestorzy mają różne możliwości inwestowania w metale lokacyjne. Jedną z najpopularniejszych form jest zakup fizyczny, czyli nabycie sztabek, monet lub biżuterii wykonanej z metali szlachetnych. Inwestorzy często wybierają tę formę inwestycji, ponieważ daje im fizyczną własność metalu i pewien stopień bezpieczeństwa.

Inną formą inwestycji w metale lokacyjne są kontrakty terminowe. Inwestorzy mogą zawrzeć umowę na zakup lub sprzedaż metali lokacyjnych w przyszłości po określonej cenie. Kontrakty terminowe umożliwiają inwestorom spekulację na zmienność cen metali i korzystanie z różnic w cenach na rynku.

Istnieją również fundusze inwestycyjne, które specjalizują się w metalach lokacyjnych. Inwestorzy mogą kupić akcje tych funduszy, które odzwierciedlają wartość metali lokacyjnych. Fundusze inwestycyjne umożliwiają inwestorom dywersyfikację portfela i łatwiejszy dostęp do rynku metali szlachetnych.


Metale lokacyjneartykuły polecane
Bąbel spekulacyjnyRezerwa walutowaAtak spekulacyjnyRynek terminowyCzarny czwartekFlash crashKrótka sprzedażDenominacjaLehman Brothers

Przypisy

 1. Jaruga K. (2009),Wprowadzenie do inwestycji finansowych, Cedur Komisja Nadzoru Finansowego
 2. Chojnacki Ł. (2019), Inwestowanie w srebro i złoto, Złote Myśli, Gliwice
 3. Marcinek K. (2014), Wprowadzenie do inwestowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 4. Krężołek D. (2020), Modelowanie ryzyka na rynku metali, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 5. Jagielnicki A. (2010), Inwestycje alternatywne: pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym, Helion, Gliwice
 6. Maloney M. (2012), Jak inwestować w złoto i srebro, Instytut Praktycznej Edukacji
 7. Sieroń A. (2014), Kompendium Inwestora cz. I Złoto, Inwestycje Alternatywne Profit

Bibliografia

 • Borowski K. (2016), Rynek Inwestycji Alternatywnych, CeDeWu, Warszawa
 • Chojnacki Ł. (2019), Inwestowanie w srebro i złoto, Złote Myśli, Gliwice
 • Jagielnicki A. (2010), Inwestycje alternatywne: pierwsze kroki na rynku pozagiełdowym, Helion, Gliwice
 • Jaruga K. (2009), Wprowadzenie do inwestycji finansowych, Cedur Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa
 • Krężołek D. (2020), Modelowanie ryzyka na rynku metali, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 • Maloney M. (2012), Jak inwestować w złoto i srebro, Instytut Praktycznej Edukacji
 • Marcinek K. (2014), Wprowadzenie do inwestowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice
 • Sieroń A. (2014), Kompendium Inwestora cz. I Złoto, Inwestycje Alternatywne Profit
 • Walczak M. (2021), Efektywność zdywersyfikowania portfela rynkowego GPW przy użyciu inwestycji w metale szlachetne, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia 46/1


Autor: Adam Matusik