Atak spekulacyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
Atak spekulacyjny
Polecane artykuły


Definicja

Atak spekulacyjny - zjawisko charakterystyczne dla kryzysu walutowego. Jest to pojęcie używane na określenie transakcji przeprowadzanych przez fundusze arbitrażowe i dealing roomy dużych banków, koncentrujących się na uzyskaniu jak największego zysku. Osiągnięty zysk jest równy różnicy kursu przed dewaluacją i po dewaluacji.

Występowanie

Najbardziej prawdopodobne są ataki spekulacyjne, bezpośrednio jak i w wyniku zarażania się kryzysem, na waluty krajów:

Przebieg

  • zaciągnięcie kredytów w słabnącej walucie
  • szybkie sprzedanie słabnącej waluty
  • wzrost podaży i spadek popytu na walutę
  • masowe odsprzedawanie waluty powoduje spadek zaufania do niej, rodzi przekonanie o rychłej dewaluacji waluty
  • załamanie kursu waluty
  • ponowny zakup atakowanej waluty
  • użycie jej do spłaty zaciągniętych pożyczek

Skutek ataku spekulacyjnego

Bibliografia

  • Żywiecka H., Przyczyny i mechanizmy kryzysów walutowych ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia międzynarodowych przepływów kapitału, Narodowy Bank Polski, Warszawa 2002, Materiały i Studia, Zeszyt nr 145, s. 12
  • Chrabonszczewska E., Oręziak L., Międzynarodowe rynki finansowe, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2000, s. 155

Autor: Edyta Kijewska