Genchi Genbutsu

Z Encyklopedia Zarządzania
The printable version is no longer supported and may have rendering errors. Please update your browser bookmarks and please use the default browser print function instead.
Genchi Genbutsu
Polecane artykułyGenchi Genbutsu to jeden z elementów filozofii budującej specyficzną kulturę organizacyjna w japońskich korporacjach. Ten element został jako pierwszy wdrożony przez Toyotę, obecnie jest wdrażany przez jednostki biznesowe na całym świecie. Genchi Genbutsu w dosłownym tłumaczeniu oznacza osobiste sprawdzenie przyczyn danej sytuacji problemowej u źródeł jej powstania (zobacz "wersję europejską": działania doskonalące). Rozpoznanie problemu i próba jego rozwiązania muszą być empirycznie doświadczone i sprawdzone przez pracowników na linii produkcyjnej. Genchi z japońskiego oznacza miejsce zdarzenia, natomiast Genbutsu prawdziwa rzecz.

Zasada obowiązuje w przedsiębiorstwach, które funkcjonują zgodnie z zasadami filozofii Lean Management. Genchi Genbutsu jest jedną z zasad TPS (Toyota Production System). Kierując się tą zasadą, aby zrozumieć bieżącą sytuację i podjąć optymalną decyzję kierownik musi opierać się na własnym doświadczeniu, oraz własnych obserwacjach. Menadżer powinien udać się obowiście na Genchi, aby zapoznać się z sytuacją i stwierdzić fakty- zdobyć informację z "pierwszej ręki" poprzez analizę procesów w gemba, powinien porozmawiać z pracownikami, oraz w momencie, gdy odchylenia od norm zostaną zaobserwowane przez pracowników, zadać pytanie "dlaczego tak jest?".

Proces ma za zadanie stymulacje problemu przez osoby, które znajdują się najbliżej źródła problemu. Frazy "Idź i zobacz", oraz "Ucz i wspieraj innych" powinny być codziennością w pracy kierownika.(Miller J.,2014) Genchi Genbutsu jest powiązane z ideą kaizen czyli ciągłym samodoskonaleniem się, filozofia jest bardzo popularna w przedsiębiorstwach japońskich. Kierownicy w swoich działaniach mają za zadanie tak zaangażować pracownika, żeby czuł więź ze swoim miejscem pracy.(Trenker M.,2016)

Bibliografia

Autor: Angelika Rutana, Karol Żarski