Wieloosobowa edycja

Wieloosobowa edycja
Polecane artykuły

Proces jednoczesnego redagowania dokumentów przez dwie lub więcej osób z wykorzystaniem technologii sieciowych.

Aplikacje umożliwiające grupową edycję

Gobby

Gobby umożliwia wieloosobową pracę nad jednym dokumentem poprzez sieć internet. Dodatkowymi możliwościami programu jest zintegrowany prosty komunikator internetowy umożliwiający wymianę informacji pomiędzy grupą użytkowników.

Google Docs

Google Docs stanowi jeden element oferty internetowego potentata, pozwalający swoim użytkownikom pracować z dokumentami tekstowymi, arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami z wykorzystaniem zwykłej przeglądarki internetowej. Jedną z wielu funkcji jest możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na jednym dokumencie.

Autor: Krzysztof Woźniak