M-handel

M-handel
Polecane artykuły


M-handel (m-commerce) jest szczególną formą handlu elektronicznego wyróżniająca się zastosowaniem urządzeń mobilnych i nowej technologii komunikacyjnej przy zawieraniu transakcji biznesowych.

Za pomocą dostępnych technologii informatycznych m-handel umożliwia dokonywanie wszelakich transakcji, zakupu dóbr i usług, pozyskiwanie informacji niezależnie od czasu i miejsca. Nie ma wymogów stałego łącza internetowego, jest wysoka jakość bezpieczeństwa dzięki temu mamy możliwość identyfikacji oraz lokalizacji użytkownika.

M-handel historycznie związany był z powstaniem protokołu (Wireless Application Protocol) dla uzyskaniu dostępu do internetu, współcześnie jednak został on wyparty przez klasyczne protokoły internetowe HTML, DHTML wspomagane szybką łącznością bezprzewodową WiFi, UMTS, EDGE, i in.

Kolejnym czynnikiem sprzyjającym rozwojowi m-handlu jest upowszechnienie urządzeń typu PDA, stanowiących funkcjonalny odpowiednik klasycznego stacjonarnego komputera.

Bibliografia

  • Celina M. Olszak, Ewa Ziemba., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, str. 106
  • Włodzimierz Szpringer, E-commerce, str. 63

Autor: Krzysztof Woźniak

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła