M-commerce

Z Encyklopedia Zarządzania
M-commerce
Polecane artykuły

M-commerce (skrót od mobile commerce) to transakcje handlowe, które odbywają się przy użyciu urządzeń mobilnych, takich jak smartfony lub tablety. M-commerce obejmuje zarówno zakupy online, jak i transakcje przeprowadzane bezpośrednio na urządzeniach mobilnych, takie jak płatności zbliżeniowe lub płatności za pomocą aplikacji mobilnych.

M-commerce jest coraz popularniejszy, ponieważ coraz więcej ludzi korzysta z urządzeń mobilnych do przeglądania internetu i dokonywania zakupów online. Wiele firm tworzy aplikacje mobilne, aby ułatwić swoim klientom dokonywanie zakupów przez ich urządzenia mobilne, a wiele platform e-commerce oferuje teraz opcje płatności mobilnych.

M-commerce w krajach Afryki

M-commerce jest szybko rozwijającym się sektorem w Afryce, gdzie wiele osób ma dostęp do urządzeń mobilnych, ale ma ograniczony dostęp do internetu i usług finansowych. Wiele firm wykorzystuje technologię mobilną do udostępniania różnych usług, takich jak płatności, transfer pieniędzy, a także dostęp do rynku i finansowanie dla mikroprzedsiębiorstw.

Jednym z głównych wyzwań dla rozwoju m-commerce w Afryce jest brak infrastruktury i regulacji, które mogłyby umożliwić bezpieczne i skalowalne transakcje mobilne. Wiele krajów afrykańskich jest również boryka się z brakiem zaufania do usług finansowych, co utrudnia rozwój m-commerce.

Niektóre przykłady usług m-commerce, które są popularne w Afryce, to:

  • Płatności mobilne, które umożliwiają ludziom dokonywanie płatności za towary i usługi za pomocą telefonów komórkowych.
  • Transfery pieniędzy, które umożliwiają ludziom przesyłanie pieniędzy do swoich rodzin i przyjaciół za pośrednictwem telefonów komórkowych.
  • Mikrofinansowanie, które pozwala ludziom na uzyskanie finansowania na rozwój ich małych przedsiębiorstw.

Widać, że m-commerce ma potencjał do rozwiązania wielu problemów dotyczących dostępności usług finansowych i handlowych w Afryce, jednak wymaga to dalszego rozwoju infrastruktury, regulacji i zaufania do usług mobilnych.

Bibliografia

  • P. Riedman U.S. Patiently awaits wireless texting that's soaring overseas, Advertising Ages, New York 2003
  • M. R. Solomon Conquering consumerspace, marketing strategies for a branded world, AMACOM, New York 2003