Układ wykonawczy budżetu

Z Encyklopedia Zarządzania
Układ wykonawczy budżetu
Polecane artykuły


Układ wykonawczy, zgodnie z art. 186 ustawy o finansach publicznych, stanowi uszczegółowienie uchwały budżetowej, wymagane dla opracowania rocznych planów finansowych jednostek budżetowych. Uchwalone, przez organy stanowiące jednostki samorządu terytorialnego, budżety uwzględniają niezbędne minimum szczegółowości wynikające z art. 184 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Nie są jednak w stanie zapewnić prawidłowej realizacji zadań przez podmioty działające w ramach budżetów jednostki samorządu terytorialnego. Budżety te są, bowiem nazbyt ogólnikowe i wyrażają jedynie wolę, organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, co do źródeł pozyskiwania dochodów oraz podziału wydatków na poszczególne dziedziny działalności. Z tak uchwalonych budżetów nie jest jednak możliwe precyzyjne określenie wielkości środków zaplanowanych, dla konkretnej jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

Obowiązek sporządzania układu wykonawczego budżetu jednostek samorządu terytorialnego

Obowiązek sporządzenia układu wykonawczego budżetu, spoczywa na organach wykonawczych jednostki samorządu terytorialnego, w ciągu 21 dni, od uchwalenia budżetu. Oznacza on takie rozpisanie dochodów i wydatków zaplanowanych w budżecie, aby każdy podmiot, w sposób szczegółowy, uzyskał informacje, jakie środki dla niego zaplanowano w budżecie oraz jakie kwoty powinien odprowadzić do budżetu. Uszczegółowienie dochodów i wydatków budżetowych, w ramach układu wykonawczego, dokonuje się poprzez rozpisanie dochodów i wydatków na działy, rozdziały i paragrafy, obowiązującej klasyfikacji budżetowej, a następnie na wszystkie podmioty funkcjonujące, w ramach danej jednostki samorządu terytorialnego, powiązane w jakikolwiek sposób z budżetem. Zmiany budżetu dokonywane w trakcie roku powinny - przez następczą do nich zmianę układu wykonawczego - być odpowiednio wprowadzane do rocznych planów finansowych jednostek budżetowych. W konsekwencji mogą również istnieć takie zmiany układu wykonawczego, które nie powodują jeszcze potrzeby zmiany budżetu, jeśli budżet uchwalono w szczegółowości z art. 187 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Bibliografia

  • Ustawa o finansach publicznych: art. 186-187
  • Malinowska E., Misiąg W., Finanse publiczne w Polsce, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. Z o.o., Gdańsk 2002, s. 482-487
  • Kosikowski C. red.; Ruśkowski E. red., Finanse publiczne i prawo finansowe, ABC, Warszawa 2003, s. 391

Autor: Agata Migdał

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.