Sprzedaż bezpośrednia

Z Encyklopedia Zarządzania
Sprzedaż bezpośrednia
Polecane artykułySprzedaż bezpośredniajest to sprzedaż wyrobów, prowadzona poza siecią sklepową, bezpośrednio na rzecz konsumenta, przez osobę prezentującą takie wyroby. Sprzedaż prowadzona jest głównie w domu konsumenta, jego miejscu pracy lub innym miejscu poza stałymi punktami sprzedaży; powinny towarzyszyć jej wyjaśnienia sprzedawcy i pokazy produktów; (B. Sypniewska Kompetencje indywidualne w sprzedaży bezpośredniej, Vizja Press & IT, Warszawa 2013, s. 109)


Kodeks deontologiczny Związków Zawodowych Sprzedaży Bezpośredniej:

Organizacje sprzedaży bezpośredniej z całego świata zrzeszają się w stowarzyszenia, które wspólnie opracowały kodeks postępowania etycznego, który nosi nazwę kodeksu deontologicznego. Od czasu wejścia w życie owego kodeksu wszystkie organizacje, bez wyjątku, są zobligowane do przestrzegania jego zasad. Znajdziemy w nim cenne informacje między innymi zasady postępowania odnośnie sprzedawcy, ochrony konsumenta oraz normy postępowania dotyczące wszystkich przedsiębiorstw należących do Stowarzyszenia Sprzedaży Bezpośredniej.

 • ochrona konsumenta: pod tym hasłem kryją się zasady dbające o bezpieczeństwo klienta. Mówi o tym, iż prezentowany/ sprzedawany towar ma być przedstawiony w sposób uczciwy i rzetelny, zgodny z rzeczywistością, ma obrazować niezakłamane cechy produktu. Daje konsumentowi gwarancję, iż informacje które uzyskał są zgodne z prawdą oraz iż w razie jakichkolwiek problemów z towarem, będzie mógł złożyć reklamację. Dodatkowo klient ma prawo do profesjonalnej obsługi.
 • zasady dotyczące sprzedawców informują nas, iż każdy sprzedawca ma obowiązek podpisania pisemnej umowy. Powinien mieć zagwarantowane odpowiednie szkolenie oraz otrzymać odpowiednią ilość produktów do sprzedaży. Ponadto rekrutacja do Związków Zawodowych Sprzedaży Bezpośredniej powinna odbywać się zawsze w sposób zgodny z etyką. Istnieje możliwość wystąpienia obowiązku wpłaty wpisowego, jednak jego wysokość musi być niewielka.
 • reguły odnoszące się do zrzeszonych przedsiębiorstw nakazują „zdrową”, uczciwą konkurencję, zabraniają publikowania nieprawdziwych informacji o konkurencyjnym przedsiębiorstwie. (B. Sypniewska 2013, s. 111-112)


Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej:

Omawiając sprzedaż bezpośrednią w Polsce należy wskazać na funkcjonujące od 1994 r. Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej, które odgrywa ogromne znaczenie w promowaniu, integrowaniu środowiska, prowadzeniu działań na rzecz rozwoju sprzedaży bezpośredniej w Polsce, monitorowaniu przestrzegania etyki handlowej i prawa w tym zakresie oraz prowadzeniu badań dotyczących tej formy działalności gospodarczej.

Głównymi celami PSSB są m. in.:

 • promocja i rozwój kanału dystrybucji sprzedaży bezpośredniej,
 • podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa o sprzedaży bezpośredniej,
 • wyjaśnianie jej ekonomicznego znaczenia i zalet dla klientów,
 • monitorowanie zmian w prawie,
 • budowanie wizerunku,
 • integracja środowiska,
 • upowszechnianie i stałe monitorowanie przestrzegania zasad Kodeksu Sprzedaży Bezpośredniej,
 • współpraca z wyższymi uczelniami ekonomicznymi w kraju,
 • organizowanie konkursów dla studentów na najlepszą pracę magisterską i licencjacką o sprzedaży bezpośredniej,
 • publikowanie bieżących informacji i badań dotyczących sprzedaży bezpośredniej w Polsce i na świecie. (B. Sypniewska 2013 Kompetencje indywidualne w sprzedaży bezpośredniej, Vizja Press & IT, Warszawa, s. 108)


Problematyczna niechęć

Największym problem sprzedaży bezpośredniej jest niechęć ze strony klientów. W naszym kraju ludzie nie mają zaufania do akwizytorów, którzy w celu zaprezentowania produktów odwiedzają klientów w domu, pracy czy zaczepiają ich na ulicach miast. Fakt ten sprawia, że niewiele osób chce pracować w tym zawodzie, który uważają za poniżający i nieobdarzony szacunkiem przez odbiorców ich usług. (M. Makowska 2010, s. 5) Aby praca akwizytora była skuteczniejsza musi on opanować różne techniki sprzedaży, aby umieć wywrzeć pożądany wpływ na kliencie. Zdobycie odpowiedniego doświadczenia jest zazwyczaj czasochłonne i wymaga starań. Jednak wszystko to, powinno zaowocować efektywniejszymi wynikami ze sprzedaży oraz wzrostem zaufania wśród klientów, co będzie stanowić dodatkową motywację dla akwizytora. (M. Makowska 2010, s. 17)


Below the line:

Below the line to działania mające na celu dotarcie do konkretnego klienta. Jedną z najpopularniejszych form BTL jest właśnie sprzedaż bezpośrednia. Obok niej występują między innymi również:

Bibliografia

Autor: Anna Myrta