Private placement

Private placement
Polecane artykuły


Private placement jest to sprzedaż bezpośrednia, wąskiej określonej grupie inwestorów. Jest to kompleksowa usługa polegająca na poszukiwaniu inwestorów rynku pozagiełdowego, pomoc w wyborze optymalnego spsobu finansowania działalności spółki.

Private placement jest to usługa ta skierowana do małych podmiotów szukających inwestorów, które są zbyt małe do znalezienia ich we własnym zakresie na giełdzie. Oferta private placement skierowana jest również do podmiotów mających duży potencjał rozwojowy, znajdujących się jednak w chwilowych kłopotach. Dzięki private placement podmioty te mają szanse na znalezienie źródeł finansowania wśród funduszy inwestycyjnych oraz prywatnych inwestorów. Podmioty korzystające z tej usługi oczekują:

  • wysokiej stopy zwrotu
  • ochrony własnych interesów
  • możliwości wycofania własnych funduszy po określonym czasie.

Bibliografia

  • Współczesna bankowość, pod red. Zalewskiej M., Difin, Warszawa 2007, s. 133.
  • Walkiewicz R., Usługi bankowości inwestycyjnej w aspekcie ich konkurencyjności z tradycyjnymi produktami bankowymi, Monografie i opracowania SGH, Warszawa 2002.

Autor: Ewa Mularz

At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła