Przewaga absolutna

Z Encyklopedia Zarządzania
Przewaga absolutna
Polecane artykuły


Autorem teorii przewagi absolutnej- jest Adam Smith. Jednak obecnie jest stosowana w odniesieniu do różnych rodzajów zasobów, których dysponowanie daje absolutne korzyści wobec konkurentów. Przewaga absolutna występuje wtedy, gdy dany kraj posiada zdolność wytworzenia większej niż konkurenci ilości danego dobra z danego zasobu czynników produkcji. Źródłem przewagi absolutnej może być większa obfitość zasobów, ale także wyższa efektywność nakładów.

Przykłady

Przykład 1

Pierwszy dotyczy sytuacji, kiedy jeden kraj ma przewagę absolutną nad drugim krajem w produkcji tylko jednego dobra, natomiast drugi kraj ma przewagę absolutną w produkcji drugiego dobra.

Produkt Kraj A Kraj B
Wino 4 6
Jabłka 8 3

Kraj A ma absolutną przewagę w produkcji wina, natomiast kraj B ma absolutną przewagę w produkcji jabłek. Oznacza to możliwość specjalizacji i korzyści z wymiany dla obu krajów. Kraj A będzie eksportował wino w zamian za import jabłek z kraju B i na odwrót. W warunkach samowystarczalności ustalą się krajowe relacje wymienne wina i jabłek.

W kraju A koszt wytworzenia wina stanowi 4:8 = 1 kosztu wytworzenia jednej tony jabłek, z kolei w kraju B koszt produkcji tony jabłek równa się 3:6, czyli 1 kosztu produkcji wina. Łączna produkcja obydwu dóbr wzrośnie, jeżeli oba kraje zaczną się specjalizować w produkcji dobra, które potrafią wytworzyć taniej. Konsekwencją będzie wymiana handlowa, na której skorzystają obie strony.

Jeżeli relacja handlu wyniesie 1:1 to oba kraje skorzystają, czyli 1 wino zostanie wymienione na 1 tonę jabłek. Kraj A odniesie korzyści, gdyż za 4 jednostki nakładu przeznaczonego na wytworzenie jednego wina uzyska tonę jabłek, którą u siebie musiałaby wytworzyć przy użyciu aż 8 jednostek nakładu. Oszczędność 4 jednostek nakładu jest źródłem korzyści z wymiany. Natomiast Kraj B sprzedając jabłka wymienia 3 jednostki nakładu na jedno wino, którego wytworzenie w kraju wymagałoby zużycia 6 jednostek nakładu. Powstaje więc oszczędność 3 jednostek nakładu.

Przykład 2

Drugi przypadek przewagi absolutnej dotyczy sytuacji, gdy tylko jeden kraj ma przewagę absolutną nad drugim w produkcji wszystkich dóbr.

Produkt Kraj A Kraj B
Komputery 1 2
Telewizory 4 8

W kraju A produkcja komputerów i telewizorów jest dwukrotnie tańsza niż w kraju B, co oznacza jego przewagę absolutną w obu gałęziach produkcji. Zgodnie z zasadą kosztów absolutnych kraj A powinien eksportować towary, a kraj B powinien ograniczyć się wyłącznie do ich importu. [A. Zielińska-Głębocka, Gdańsk 1997, s. 19-20]

Bibliografia

  • D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Ekonomia: makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 388
  • J. Świerkocki, Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 32
  • A. Zielińska-Głębocka, Wprowadzenie do ekonomii międzynarodowej. Teoria handlu i polityki handlowej, Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 1997, s. 18-20.

Autor: Iza Wieczorek