Przedsiębiorstwo krańcowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Przedsiębiorstwo krańcowe
Polecane artykuły


Przedsiębiorstwo krańcowe w gałęzi to takie przedsiębiorstwom które nie ponosi strat ani zysków (Begg, Fisher, Dornbush 2007, s. 236).

Interpretacja

Przedsiębiorstwo krańcowe

Rys. 1. Charakterystyka krzywej kosztów przedsiębiorstwa krańcowego

Załóżmy, że w gałęzi istnieje wiele przedsiębiorstw wytwarzających taki sam produkt, sprzedawany po takiej samej cenie, lecz krzywe ich kosztów nieco się różnią.

Rysunek ilustruje krzywe kosztów dwóch firm - przedsiębiorstwa A o niskich kosztach i przedsiębiorstwa B o wysokich kosztach. W długim okresie następują dostosowania dotyczące zarówno czynników produkcji, jak i liczby przedsiębiorstw. (cena wynosi P*).

Przedsiębiorstwo A wytwarza Q_a i osiąga znaczne zyski, ponieważ cena P* jest przy tej wielkości produkcji wyższa od długoterminowych kosztów przeciętnych LAC_a. Przedsiębiorstwa o nieco wyższych kosztach osiągają trochę mniejszy zysk.

Natomiast przedsiębiorstwo B, które produkuje Q_b i u którego LAC_b są równie cenie P, jest ostatnim przedsiębiorstwem, które może przetrwać w gałęzi, czyli przedsiębiorstwem krańcowym. Przedsiębiorstwo, które produkuje po kosztach wyższych niż przedsiębiorstwo krańcowe, nie może sprostać konkurencji w tej gałęzi, jeśli cena w długim okresie będzie równa P*. (Begg, Fisher, Dornbush 2007, s. 236).

Przedsiębiorstwo krańcowe zostałoby wyeliminowane z rynku, gdyby nastąpił spadek rynkowej ceny produkowanego dobra lub gdyby wzrosły koszty jego produkcji, ponieważ krańcowe koszty produkcji generowane przez tego producenta są najbliżej obecnej ceny rynkowej dobra.

Bibliografia

Begg D., Fisher S., Dornbush R., Mikroekonomia, PWE Warszawa 2007

Autor: Anna Krawiec