Platforma przetargowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Platforma przetargowa
Polecane artykuły

Platforma przetargowa – jest to system, który służy do realizacji przetargów przeprowadzanych on-line (Ł. Hadaś i in. 2014, s. 100). Platforma przetargowa ma odzwierciedlać w swoich założeniach system aukcyjny, ewentualnie system realizujący przetargi w modelu, który odpowiada ustawie – Prawo zamówień publicznych (Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo... 2021). Funkcjonowanie platform przetargowych reguluje również ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu... 2020).

Przetarg dokonywany za pośrednictwem platformy przetargowej

Platforma przetargowa, jest jednym ze współczesnych rodzajów platformy zakupowej, w formie e-auction. Niewątpliwie, przetargi są swoistym konkursem różnorodnych ofert. Osoby będące organizatorami przetargu wybierają najkorzystniejszą dla siebie ofertę (wśród ofert, które do nich napływają) Przetarg dokonywany za pośrednictwem platformy przetargowej kończy się umową zawartą z konkretnym oferentem (Platforma zakupowa – co należy... 2021). Platforma przetargowa będąc internetową formą przetargów klasycznych, wyróżnia się niewątpliwie na ich tle możliwością związaną ze składaniem wielu różnorodnych ofert przez jednego wykonawcę, podczas tego samego przetargu. Istotne jest, że platforma przetargowa jest to internetowa forma przebiegu licytacji, podczas której wykonawcy składają danemu zamawiającemu kolejne, korzystniejsze dla niego oferty. W literaturze przedmiotu podkreśla się, że funkcje platformy przetargowej spełniają często platformy o charakterze transakcyjnym. Ważne jest również to, że przetargi przeniesione do sfery wirtualnej są znacznie łatwiej dostępne, a ich realne koszty są o wiele niższe (K. Grzybowska 2011, s. 105).

Parametry zapytania ofertowego

Analizując przebieg zapytania ofertowego w kontekście funkcjonowania platform przetargowych podkreślić należy, że zlecający zapytanie ofertowe o cenę określa możliwie jak najprecyzyjniej parametry zapytania, w tym przede wszystkim (Regulamin korzystania z platformy... 2022):

  • nazwę danego towaru, ewentualnie usługi,
  • jednostkę miary, która zastosowana zostaje w kontekście określenia ilości towaru,
  • ilość towaru,
  • normy techniczne towaru,
  • terminy dostawy,
  • terminy odroczonej płatności.

Zalety platform przetargowych

W literaturze przedmiotu wymienia się liczne korzyści platform przetargowych. Są to przede wszystkim: dostęp do uporządkowanej i jednocześnie wiarygodnej bazy danych dostawców, łatwość obsługi platform przetargowych, zgromadzenie wielu różnorodnych ofert w jednym miejscu, możliwość sprawnego oraz przejrzystego porównywania ofert, usprawnienie, uproszczenie, a także ujednolicenie procesu zakupowego, wzrost oszczędności, które są związane z poszukiwaniem ewentualnych dostawców (Platforma zakupowa – co należy... 2021).

Wady platform przetargowych

Oprócz licznych zalet, platformy przetargowe mają także swoje wady. Najistotniejszą jest bardzo często wymagany podpis elektroniczny, który nie jest jeszcze powszechny wśród dostawców. Zwraca się również uwagę, że w niektórych przypadkach, ewentualnie branżach występuje niewystarczająca liczba ofert, dostawców, a także mała konkurencyjność. Zwraca się również uwagę na brak zaufania występującego na linii dostawca – kupiec, brak przywiązania do określonych dostawców, niezwykle płytka relacja biznesowa, itp. (K. Grzybowska 2011, s. 105). Reasumując podkreślić należy, że działanie platform przetargowych opiera się przede wszystkim na założeniu przeniesienia systemu związanego z realizacją przetargów do internetu, na wskutek czego jest znacznie łatwiejszy dostęp do ewentualnych przetargów oraz znacznie zmniejszony potencjalny koszt ich organizacji. Zaznaczyć należy również, że dzięki korzystaniu z różnorodnych przetargowych platform, pracochłonność z jednej strony organizatora przetargu, natomiast z drugiej strony dostawcy – może być niewątpliwie niższa.

Bibliografia

Autor: Oliwia Durek