Odchudzony łańcuch dostaw

Z Encyklopedia Zarządzania
Odchudzony łańcuch dostaw
Polecane artykuły


Ochudzony łańcuch dostaw (Lean Supply Chain Management) - jest rozwiązaniem z zakresu SCM

Zastosowanie

Lean Supply Chain Management znajduje swoje zastosowanie w przypadku produktów charakteryzujących się następującymi cechami:

 • długim cyklem życia
 • przewidywalną wielkością popytu
 • niską częstotliwością wprowadzania na rynek nowych wariantów

Typowym przykładem jest przemysł samochodowy.

Rola

Lean Supply Chain Management stosowany jest zarówno w procesie produkcji jak i logistyki i dystrybucji tych produktów. Zarówno dla jednego jak i drugiego procesu, główną ideę Lean SCM stanowi unikanie, bądź redukowanie wszystkich czynności, bądź zdarzenia, które nie zwiększają wartości produktu finalnego. Należy tu zaliczyć:

 • nadprodukcję
 • gromadzenie zapasów
 • występowanie wad lub braków w produkcie
 • niewydajne procesy
 • zbędne oczekiwanie pomiędzy zakończeniem jednego etapu produkcji a rozpoczęciem kolejnego
 • źle zorganizowany proces transportu

Najważniejszym znaczenie przy stosowaniu Lean Supply Chain Management w procesie produkcji jest dobra znajomość organizacji i jej funkcjonowanie, co umożliwia uzyskiwanie i przekazywanie niezbędnych informacji, a w konsekwencji podejmowanie właściwych decyzji.

Narzędzia

Narzędzia stosowane przy LSCM:

 • Total Quality Management
 • Just in Time

W przypadku stosowanie LSCM w procesie logistyki i dystrybucji największe znaczenie informacja, proces jej pozyskiwania i wykorzystania, co ma na celu minimalizowanie kosztów transportu i zapasów. W tym przypadku najczęściej stosowanymi narzędziami są:

 • ECR
 • VMI
 • CPFR
 • Quick Response

Bibliografia

 • Bruce M. and Daly L. (2004), "Lean or agile, a solution for supply chain management in the textiles and clothing industry? ", International Journal of Operations &Production Management Vol. 24 No. 2, pp. 151–170
 • Childerhouse P. and Towill D.(2000), " Engineering supply chains to match customer requirements", Logistics Information Management, Volume 13 No. 6, 2000, pp. 337–345

Autor: Dominika Michałowicz