Metody zaopatrzenia sklepów

Z Encyklopedia Zarządzania

Kiedy detaliści dokonują już wyboru asortymentu, muszą zająć się sprawą zaopatrzenia w produkt. Przedsiębiorcy prowadzący sklep z reguły sami rzadko wytwarzają sprzedawane przez siebie produkty, muszą więc zaopatrzyć się w nie u wyspecjalizowanych firm zaopatrzeniowych.

TL;DR

Zaopatrzenie sklepów detalicznych jest istotnym aspektem prowadzenia działalności handlowej. Warunki zaopatrzenia, takie jak warunki zakupu, rabaty za wolumen zakupów, warunki płatności, dostawy i świadczenie usług, mają wpływ na sukces firmy. Hurtownicy odgrywają kluczową rolę w dostarczaniu produktów do sklepów, oferując różne metody zaopatrzenia, takie jak sprzedaż za gotówkę, organizowanie tranzytu rozliczanego, zamówienia pocztowe, zaopatrzenie objazdowe i sprzedaż komisowa.

Rola zaopatrzenia

Funkcja zaopatrzenia ma bardzo istotny wpływ na następujące czynniki:

 • bezpośrednio wpływa na sukces firmy (pod względem zadowolenia klientów i osiąganego zysku),
 • produkty kupowane u dostawców muszą mieć odpowiednią cenę, a także zaspokajać potrzeby klientów,
 • wielkość zamówień musi być ustalona na takim poziomie, który zagwarantuje stałą dostępność towarów, jak i urzeczywistnienie potencjału sprzedaży.

Warunki zaopatrzenia

 • Warunki zakupu - mogą być umowne bądź ustalone przez reguły dotyczące transakcji, które zawierane są przez detalistę z dostawcami.
 • Rabaty za wolumen zakupów - za pomocą, których dostawca nagradza detalistę za uzyskanie wyznaczonych celów sprzedaży. Rabaty te głównie udzielane są w postaci obniżki ceny, bądź polegają na tym, że detalista otrzymuje dodatkową ilość produktów po niższej cenie.
 • Warunki płatności - zwykle dają detaliście korzyści, ulepszając przepływ gotówki. Przykładowo, w sytuacji, gdy detalista wynegocjował z dostawcą trzydziestodniowy kredyt kupiecki - za towar musi zapłacić dopiero w trzydzieści dni od dostawy. Jeśli zdoła sprzedać wszystkie produkty w tym okresie, to uzyska pieniądze od klientów wcześniej, niż będzie musiał zapłacić dostawcy. Natomiast w przypadku detalistów spożywczych istnieje możliwość sprzedaży nawet dwóch kolejnych dostaw, co przynosi im duże korzyści w zakresie przepływu gotówki.
 • Warunki dostawy - wpływają przed wszystkim na elastyczność zaopatrzenia uwzględniając zmiany popytu ze strony kupujących oraz na łatwość zaopatrzenia. W przypadku elastyczności zaopatrzenia bardzo istotne jest, to aby zamówienia detalisty były realizowane szybko i nawet w niewielkich ilościach. Natomiast łatwość zaopatrzenia uzależniona była od stopnia dostosowania się systemów dostawy upraszczających procedury postępowania z produktem.
 • Warunki świadczenia usług detalistom przez dostawców - polegają na tym, że dostawcy często zainteresowani są tym, aby ich produkty były jak najlepiej prezentowane kupującym. Tak więc, istnieje taka możliwość, aby sam dostawca układał produkty na pułkach, by te były jak najlepiej eksponowane, a co najważniejsze - dostępne dla klienta. Udział dostawcy w reklamie i w rozmieszczaniu produktów w zaopatrywanych przez niego sklepach gwarantuje oddziaływanie przez kupujących na ocenę danego produktu oraz umożliwia mu optymalizację tego procesu.

Rola hurtowników

Hurtownicy determinują metody zaopatrzenia sklepów w produkty:

 • Hurtownicy sprzedają towary jedynie za gotówkę, gromadzą zapasy produktów, które sprzedają podmiotom prowadzącym działalność detaliczną za gotówkę, a także firmom dokonującym zakupów na własne potrzeby. Nabywcy są zobowiązani do samodzielnego odbioru towarów z hurtowni i jednocześnie do zapłaty za towar gotówką. Dzięki temu hurtownicy nie świadczą dodatkowych usług, obniżają swoje koszty i nie kredytują sprzedaży.
 • Hurtownicy organizują tranzyt rozliczany, pośredniczą w nawiązywaniu kontaktów zawierania umów i rozliczania transakcji kupna - sprzedaży między producentami a detalistami. Nie gromadzą i nie przechowują produktów, gdyż producent sam przesyła je bezpośrednio do nabywcy w uzgodnionym z nim terminie i czasie dostawy.
 • Hurtownicy sprzedają towary poprzez zamówienia pocztowe, przesyłają swoje katalogi do detalistów i innych nabywców, którzy działają na małych obszarach rynku. Najczęściej oferują im: biżuterię, kosmetyki, żywność. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem telefonu lub pocztą i dostarczane są poprzez własne środki transportu bądź korzystając z usług poczty.
 • Hurtownicy zaopatrujący detalistów w formie objazdowej, która polega na tym, że hurtownicy gromadzą ograniczony asortyment podobnych produktów i przechowują go, a następnie sprzedają za gotówkę i dostarczają w uzgodnione miejsce odbioru własnym środkiem transportu. Istotna jest w tym przypadku szybka dostawa.
 • Hurtownicy zaopatrują sklepy spożywcze i drogeryjne w artykuły nie żywnościowe, działalność tych pośredników hurtowych łączy cechy tranzytu rozliczeniowego i sprzedaży komisowej, gdzie hurtownik zakupuje produkty na własność, nie magazynują ich, tylko organizują dostawy wprost od producenta do odbiorcy w żądanych przez niego partiach i terminach. Rozliczenie hurtownika z detalistą następuje po sprzedaniu dostarczonej partii towarów, co jest formą kredytowania detalisty oraz zmniejszania jego ryzyka handlowego przez hurtownika.


Metody zaopatrzenia sklepówartykuły polecane
DropshippingDystrybucja poprzez hurtownikówHandel detalicznySprzedaż pośredniaEksport pośredniDystrybutorRodzaje dystrybucjiPlatforma zakupowaDystrybucja detaliczna

Bibliografia

 • Czubała A. (2001), Dystrybucja produktów, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Czubała A. (red.) (2012), Podstawy marketingu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Kotler P. (1994), Marketing, Northwestern University, Evanston, IL
 • Sullivan M., Adeock D. (2003), Marketing w handlu detalicznym, Oficyna ekonomiczna, Kraków


Autor: Maciej Jaskot