Lista pytań audytowych

Lista pytań audytowych
Polecane artykuły


Audyt wewnętrzny (Sławomir Wawak)

Lista pytań audytowych - jest to zbiór pytań na które audytor zbiera odpowiedzi w trakcie przygotowania i prowadzenia audytu. Zamiennie do listy pytań audytowych stosuje się nazwy: lista pytań pomocniczych oraz check-lista. Taka lista stanowi dużą pomoc dla osoby przeprowadzającej audyt.

Korzystanie z listy pytań audytowych służy:

 • zachowaniu logicznej kolejności badania,
 • przypomnieniu, aby nie pominąć jakiegoś elementu,
 • ułatwieniu sporządzania uwag do raportu pisanego po zakończeniu badania,
 • jako dowód przeprowadzonego audytu - jest częścią dokumentacji.

Nie istnieje jedna standardowa list pytań audytowych, każdy audytor tworzy sobie własną (dostosowaną do swoich potrzeb) w zależności od doświadczenia oraz zakresu badania. Listę należy na bieżąco aktualizować o zmieniające się przepisy i dostosowywać do sytuacji. Pytania znajdujące się na liście można podzielić na dziesięć grup:

 1. Zdecydowanie się na przeprowadzenie audytu (np. Czy wiem kto jest moim klientem?)
 2. Uzyskanie informacji od zlecającego badanie (np. Czy klient określił cel badania?)
 3. Pierwszy kontakt z badanym podmiotem (np. Czy wiem jak się zachowywać w stosunku do przyszłego audytowanego?)
 4. Przygotowanie audytu (np. Czy wyznaczyłem termin badania?)
 5. Spotkanie rozpoczynające audyt (np. Czy wiem co chcę przekazać na spotkaniu otwierającym?)
 6. Odbycie wizyty w badanym przedsiębiorstwie (np. Czy rozmówca udziela odpowiedzi na temat?)
 7. Spotkanie audytorów (np. Czy mam wszystkie potrzebne informacje?)
 8. Spotkanie kończące audyt (np. Czy wszyscy zrozumieli moją wypowiedź?)
 9. Raport z audytu (np. Czy wnioski z badania nie są powierzchowne?)
 10. Po zakończonym audycie (np. Czy jestem zadowolony z przebiegu audytu?)

Listę pytań audytowych należy traktować jako zbiór wytycznych ułatwiających pracę audytora, a nie jako sztywne ramy. Trzeba korzystać z niej inteligentnie, zachowując profesjonalizm i elastyczność na sygnały z zewnątrz.

Bibliografia

 • E. J. Saunders, Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, EDUCATOR, Częstochowa 2003, str. 117 - 120.
 • Nowoczesne zarządzanie jakością. Systemy zarządzania, dokumentacja, procesy, audit, red. A. Tabora, M. Rączka, Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki, Kraków 2004, str. 159 - 163.

Autor: Anna Szkamruk