Krajowa informacja podatkowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Krajowa Informacja Podatkowa (KIP) - istniejąca od 1 lipca 2006 r. do 1 marca 2017 r. jednostka organizacyjna Administracji Podatkowej, podległa Szefowi Administracji Podatkowej. Obecnie zadania Krajowej Informacji Podatkowej są realizowane przez jednostkę organizacyjną Krajowej Administracji Skarbowej, czyli Krajową Informację Skarbową.

Krajowa Informacja Podatkowa udzielała informacji w zakresie przepisów prawa podatkowego obejmującego podatki:

(Krajowa Informacja Podatkowa - 10 lat w Polsce, 2016)

Zadania Krajowej Informacji Podatkowej

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o administracji podatkowej, Krajowa Informacja Podatkowa realizowała następujące zadania:

  • zapewnienie jednolitej i powszechnie dostępnej informacji podatkowej, w tym jej przetwarzanie i udostępnianie;
  • prowadzenie spraw dotyczących interpretacji indywidualnych przepisów prawa podatkowego;
  • prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przepisów prawa podatkowego;
  • realizacja polityki kadrowej i szkoleniowej w Biurze Krajowej Informacji Podatkowej;
  • identyfikowanie obszarów zagrożeń mogących mieć wpływ na prawidłowość wykonywania obowiązków podatkowych;
  • wykonywanie innych zadań określonych w odrębnych przepisach.

(Ustawa o administracji podatkowej 2005, art. 10 ust. 1)

Zasięg terytorialny Krajowej Informacji Podatkowej

Zadania zlecone Dyrektorowi Krajowej Informacji Podatkowej były wykonywane na całym terenie Rzeczpospolitej Polskiej przy pomocy Biura Krajowej Informacji Podatkowej (Ustawa i administracji podatkowej 2005, art. 10 ust. 2).

Biura Krajowej Informacji Podatkowej zostały zlokalizowane przy izbach skarbowych:

Izba Skarbowa Biuro Krajowej Informacji Podatkowej
Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Skarbowej w Toruniu
Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Skarbowej w Będzinie

Biuro Krajowej Informacji Skarbowej w Bielsku-Białej

Izba Skarbowa w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Skarbowej

w Piotrkowie Trybunalskim

Izba Skarbowa w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Skarbowej w Lesznie
Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Skarbowej w Płocku

(Zarządzenie Nr 15 Ministra Finansów w sprawie organizacji urzędów i izb skarbowych oraz nadania im statutów, 2015, Zał. nr 2)

Sposoby uzyskania informacji podatkowej

Krajowa Informacja Podatkowa umożliwiała uzyskanie informacji podatkowej poprzez:

  • rozmowę telefoniczną z konsultantem,
  • zapytania kierowane za pomocą poczty mailowej,
  • formularz dostępny na portalu podatkowym.

Zdaniem J. Szlęzak-Matusewicz " Zainteresowanie podatników infolinią podatkową jest relatywnie duże. Wynika to z tego, że jest to bardzo łatwy sposób uzyskania informacji. Trzeba jednak pamiętać, co podnoszą specjaliści z zakresu prawa podatkowego i doradcy podatkowi, że informacje uzyskane tą drogą nie mogą być podstawą i dowodem w postępowaniach podatkowych" (Szlęzak-Matusewicz J. 2008, s. 53). W przypadku bardziej skomplikowanych problemów podatnicy mieli możliwość wnioskowania do Krajowej Informacji Podatkowej o wydanie indywidualnej lub ogólnej interpretacji.

Dane dotyczące działalności Krajowej Informacji Podatkowej w latach 2007-2016

W Informacji z działalności Krajowej Informacji Podatkowej w 2016 r. wskazano, że w 2016 r. ilość rozmów przeprowadzonych przez konsultantów ukształtowała się na poziomie - 1 712 804 . Oznacza to, że ilość udzielonych telefonicznie porad wzrosła w stosunku do roku 2007, kiedy to odnotowano łącznie 826 958 rozmów. Aż 42,7 %, czyli około 732 302 zapytań kierowanych do Krajowej Informacji Podatkowej w 2016 r. dotyczyła podatku od towarów i usług. W 2016 roku wydano również 34 151 indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego, z czego większość dotyczyła podatków bezpośrednich - 21 155 (60,8 %).

(Informacja z działalności Krajowej Informacji Podatkowej w 2016 r.)

Zakres udzielanych informacji

Różne rodzaje podatków

Krajowa Informacja Podatkowa udziela informacji na temat różnych rodzajów podatków. Mogą to być zarówno podatki bezpośrednie, takie jak podatek dochodowy od osób fizycznych czy podatek dochodowy od osób prawnych, jak i podatki pośrednie, takie jak podatek od towarów i usług (VAT) czy podatek akcyzowy. Istnieją również inne podatki powszechne, takie jak podatek od spadków i darowizn czy podatek od nieruchomości.

Podatnicy mogą uzyskać informacje na temat obowiązujących stawek podatkowych, terminów płatności, procedur związanych z rozliczaniem podatków oraz wszelkich innych zagadnień związanych z danym rodzajem podatku.

Interpretacje przepisów prawa podatkowego

Krajowa Informacja Podatkowa udziela również informacji na temat interpretacji przepisów prawa podatkowego. Istnieją dwa rodzaje interpretacji podatkowych: indywidualne i ogólne.

Indywidualne interpretacje podatkowe dotyczą konkretnych przypadków zgłaszanych przez podatników. Podatnicy mają możliwość zapytać o interpretację konkretnego przepisu prawa podatkowego, aby mieć pewność, że rozumieją go poprawnie i będą go stosować w sposób zgodny z prawem.

Ogólne interpretacje podatkowe dotyczą zagadnień powszechnych i mają na celu wyjaśnienie wątpliwości dotyczących interpretacji przepisów dla szerokiego grona podatników. Są one dostępne publicznie i mogą być przydatne dla wszystkich zainteresowanych tematyką podatkową.

Ulgi i zwolnienia podatkowe

Krajowa Informacja Podatkowa udziela również informacji na temat ulg i zwolnień podatkowych. Ulgi podatkowe mogą być stosowane w celu obniżenia podstawy opodatkowania lub kwoty podatku do zapłacenia. Zwolnienia podatkowe natomiast oznaczają, że podatnik nie musi płacić określonego rodzaju podatku.

Informacje na temat ulg i zwolnień podatkowych są szczególnie cenne dla podatników, którzy chcą zminimalizować swoje obciążenia podatkowe i skorzystać z dostępnych narzędzi do optymalizacji podatkowej.

Wpływ Krajowej Informacji Podatkowej na podatników i system podatkowy

Ułatwienie wypełniania obowiązków podatkowych

Krajowa Informacja Podatkowa (KIP) odgrywa istotną rolę w ułatwianiu wypełniania deklaracji podatkowych przez podatników. Dostęp do rzetelnych informacji podatkowych jest niezwykle ważny, aby uniknąć błędów i konsekwencji związanych z nieprawidłowym rozliczeniem podatków. KIP dostarcza podatnikom niezbędne wytyczne i instrukcje, które umożliwiają im właściwe wypełnienie deklaracji.

KIP pełni również istotną rolę w informowaniu podatników o terminach i sposobach płatności podatków. Dzięki temu podatnicy mają jasność co do terminów, w których mają obowiązek uiścić należności podatkowe. Dodatkowo, KIP dostarcza informacji na temat dostępnych sposobów płatności, co ułatwia podatnikom dokonanie płatności w sposób dogodny i zgodny z obowiązującymi przepisami.

Zwiększenie przejrzystości i pewności prawnej

KIP pełni kluczową rolę w wyjaśnianiu zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. System podatkowy jest skomplikowany i często trudny do zrozumienia dla przeciętnego podatnika. Dlatego KIP dostarcza informacji, które pomagają podatnikom zrozumieć zasady obowiązujące przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych. Dzięki temu podatnicy są w stanie skutecznie wypełnić swoje obowiązki podatkowe.

KIP dostarcza również informacji dotyczących dostępnych ulg i zwolnień podatkowych. Dzięki temu podatnicy mogą skorzystać z różnych ulg, które mogą obniżyć ich obciążenia podatkowe. Udostępnianie tych informacji wpływa na większą świadomość podatników i umożliwia im skorzystanie z dostępnych możliwości redukcji podatku.

Współpraca z innymi instytucjami

KIP współpracuje z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w zakresie dostarczania informacji dotyczących ubezpieczeń społecznych. W ramach tej współpracy, KIP zapewnia podatnikom informacje na temat składek ubezpieczeniowych, obowiązków ubezpieczeniowych oraz procedur związanych z ubezpieczeniami społecznymi. To umożliwia podatnikom pełne zrozumienie swoich obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych.

KIP współpracuje również z bankami w celu zapewnienia informacji dotyczących płatności podatkowych. Dzięki tej współpracy, podatnicy mają łatwy dostęp do informacji dotyczących numerów rachunków bankowych, na które powinni dokonywać płatności podatkowych. To z kolei przyczynia się do większej wygody i efektywności procesu dokonywania płatności.

Monitorowanie pytań i problemów zgłaszanych przez podatników

KIP monitoruje zgłoszenia i problemy zgłaszane przez podatników w celu identyfikacji obszarów, które wymagają dalszych wyjaśnień i interpretacji. Analiza zgłoszeń pozwala na identyfikację ewentualnych luk w informacjach podatkowych oraz na dostosowanie oferowanych przez KIP treści do rzeczywistych potrzeb podatników. Dzięki temu Krajowa Informacja Podatkowa może stale doskonalić swoje usługi i skutecznie odpowiadać na potrzeby podatników.


Krajowa informacja podatkowaartykuły polecane
Urząd celnyRegionalne izby obrachunkowePomoc prawnaOchrona informacji niejawnychInkasentInformacja publicznaUrząd skarbowyKontrola skarbowaPaństwowa Inspekcja Handlowa

Bibliografia


Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Aleksandra Stachura