Bessa

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Bear market)
Bessa
Polecane artykuły


Bessa (ang. bear, bear market - niedźwiedź, rynek niedźwiedzia) - utrzymujący się przez dłuższy czas spadek cen papierów wartościowych lub kursów akcji na giełdzie papierów wartościowych. Nazwa pochodzi z ang. "bear market”, czyli rynek niedźwiedzia, stąd symbolem bessy jest niedźwiedź, co nawiązuje również do ruchu niedźwiedzia podczas ataku – uderza łapą z góry na dół. Przeciwieństwem bessy jest hossa, której symbolem jest byk.

O bessie możemy mówić, gdy akcje firmy spadną o co najmniej 20%. Jeżeli akcje spadły od 10-20% mówimy o korekcie.

W latach 1900-2013 na giełdzie amerykańskiej odnotowano 32 przypadki bessy oraz 123 przypadki korekt.

Zgodnie ze statystykami, średnia długość trwania bessy to 15 miesięcy, a spadek akcji firm wynosi średnio 32%.

Hossa i Bessa

Przykłady bessy na giełdzie

Czarny poniedziałek (19 października 1987)

Czarnym poniedziałkiem nazywa się 19 października 1987 roku. W tym dniu Dow Jones Industrial Average zanotował spadek akcji o 22,6 %. Była to największa dzienna strata w historii amerykańskiej giełdy. W ślad za Nowojorską giełdą zaczęły spadać giełdy na całym świecie. Hongkong i Australia zaliczyli spadki o około 40%, Wielka Brytania o około 25% i Kanada o około 20%. Są to przykłady największych spadków na giełdzie w ’87.

Upadek Lehman Brothers

Upadek Lehman Brothers rozpoczął kryzys finansowy, zapoczątkowany spadkiem cen nieruchomości. 15 września 2008 roku amerykański rząd odmówił pomocy Lehman Brothers – jednemu z największych banków inwestycyjnych na świecie, co doprowadziło do jego bankructwa. Upadek Lehman Brothers wywołał czarną serię na rynkach. 28 września 2008 r. indeks Dow Jones (jednego z najważniejszych indeksów GPW w Nowym Jorku) spadł o ponad 700 punktów, co było największym punktowym spadkiem w historii. Indeks DJIA (Dow Jones Industrial Average) zaczął spadać już w październiku 2007 roku, do marca 2009 spadł o 32%. [1]

Fazy bessy

Możemy wyróżnić trzy fazy bessy, związane ze stanem rynku i ruchem cen.

Faza 1 – Dystrybucja

Początkiem bessy jest dystrybucja, która oznacza, że przedsiębiorstwa osiągnęły szczyty zarobków, co objawia się brakiem zysków. Zarówno prognozy jak i parametry gospodarcze są nadal dobre, ale ceny zaczynają spadać. Następuje wtedy reakcja (ruch wtórny), przedsiębiorstwo odrabia straty, jednakże zyski są niższy niż poprzednio, co potwierdza początek bessy.

Faza 2 – Duży ruch

Kolejnym etapem bessy jest panika spowodowana przyspieszeniem spadku cen akcji, ponieważ podaż akcji przewyższa popyt. Rozpoznaje się trend spadkowy, co powoduje pogorszenie się parametrów gospodarki oraz zmniejszenie szacunków zysków przedsiębiorstw.

Faza 3 – Rozpacz

Jest to ostatni etap bessy. Inwestorzy sprzedają swoje akcje, prognozy nie dają nadziei na zysk. Faza ta powoduje spadek zainteresowania spółką na giełdzie.

Świece japońskie

Świece japońskie są jedną z metod analizy wykresów. Pokazują one cenę najwyższą, najniższą, cenę otwarcia i zamknięcia sesji. Korpus świecy może być czarny (oznacza to, że zamknięcie nastąpiło poniżej ceny otwarcia), lub biały (zamknięcie nastąpiło powyżej ceny otwarcia).

Budowa Świecy

Bessa a hossa Pojedyncza świeca obrazuje wynik walki między hossą a bessą. Jeśli finalnie pozostaje długa czarna świeca, oznacza zwycięstwo bessy na rynku, a długa biała sukces hossy. Długości cieni wskazują na przewagę jednej ze stron: górny cień przewagę hossy, lecz finalne zwycięstwo bessy, dolny cień: przewagę bessy, ale ostateczne zwycięstwo hossy. Jeżeli oba cienie są długie, oznaczają zmienną przewagę i brak ostatecznego rozstrzygnięcia na korzyść jednej ze stron.

Bibliografia

  • Becket M. (2012). "Jak działa giełda, Poradnik inwestowania na rynku polskim i zagranicznym dla początkujących", Wydawnictwo K.E.Liber, Warszawa
  • Carter P. (1998). "Nauka spekulacji", Wydawnictwo Liber, Warszawa, s. 41
  • Kahn M. (2011). "Analiza techniczna. Wprowadzenie do analizy wykresów giełdowych", Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska, Warszawa
  • Little K. (2008). Oswoić bessę czyli inwestowanie na rynku niedźwiedzia, Wydawnictwo Helion, Gliwice, s. 92 - 104
  • Miziołek T. (2008). Bessa nie oszczędziła funduszy. Rynek Kapitałowy, (11), 30-32.
  • Ninson S. (1996). "Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów", Wydawnictwo WIG-Press, Warszawa
  • Socha J. (1994) "Zrozumieć giełdę", Wydawnictwo Olympus, Warszawa, s. 57

Przypisy

Autor: Paweł Zygar, Agnieszka Kocik