Akcje groszowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Akcje groszowe
Polecane artykuły


Charakterystyka

Akcje groszowe (ang. penny stocks) są to akcje o bardzo niskim nominale i niskiej wartości rynkowej, bardzo często poniżej ich wyceny. W Stanach Zjednoczonych są to akcje o wartości poniżej 1$ w Wielkiej Brytanii o wartości poniżej 1£. Ich emitentem nie musi być firma upadająca (jak to się przyjęło), może nią być firma potrzebująca stosunkowo szybko zebrać kapitał na rynku. Emisja tych akcji jest związana z nadzieją emitenta na szybkie rozprowadzenie wśród możliwie najszerszego kręgu inwestorów. Akcje groszowe budzą olbrzymie zainteresowanie głównie wśród spekulantów giełdowych, również na rynku wtórnym. Stają się doskonałym narzędziem spekulacyjnym, a co za tym idzie niezmiernie często dochodzi do znacznych wahań ceny tych papierów wartościowych. Ich niska cena pozwala na niezmiernie łatwe dawkowanie rozmiarami kapitału, który jest zaangażowany w obrocie giełdowym. Akcje tego typu dają więcej szans, tym którzy nie są w posiadaniu ogromnych kapitałów, a pragną się szybko wzbogacić.

W latach 80-tych ubiegłego stulecia inwestycje w te właśnie akcje dawały ogromne zyski. Z obserwacji wielu badaczy rynku nie wynika jednak aby w długim okresie było to prawidłowością. Okazuję się, że gracze posiadający akcje groszowe nie przebijają wyników, które osiąga cały rynek. Wyjątkiem jednak był choćby wspomniany wcześniej czas hossy lat 80-tych XX wieku zakończony jednak krachem w 1987 roku.

Akcje groszowe nie cieszą się zbyt dużą popularnością wśród graczy giełdowych (pomijając spekulantów) z powodu dość niskie jakości jaką się charakteryzują, są relatywnie drogie przy zakupie i sprzedaży (chodzi o prowizje), jak również są dość mało płynne.

Bibliografia

  • W. Nawrot, Emisja akcji w Polsce w nowej europejskiej perspektywie. Jednolity rynek papierów wartościowych w Unii Europejskiej. Wyda. fachowe CeDeWu, Warszawa 2006, s. 84
  • R. Hoch, Sztuka wyboru akcji. Dziesięć skutecznych sposobów. Wydawnictwo K.E. LIBER, Warszawa 1996, s. 31
  • M. Bączyk, M.H Koziński, M. Michalski, W. Pyzioł, A. Szumański, I. Weiss, Papiery wartościowe, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Zakamycze 2000, s. 106-107

Autor: Andrzej Tomasiewicz