Atest

Z Encyklopedia Zarządzania
Atest
Polecane artykuły


Atest jest to dokument który zaświadcza o określonej jakości dostarczonego materiału (np. skład chemiczny, własności mechaniczne itp.) wystawiony na życzenie odbiorcy przez wytwórcę lub instytucje upoważnioną do oceny jakości [Leksykon naukowo-techniczny... 1984, s. 34]. Można wyróżnić przykładowo: Atest jakości, certyfikat jakości, świadectwo jakości jest to dokument wystawiony przez producenta wyrobów bądź instytucje upoważnioną do oceny jakości, poświadczający określone cechy jakości wyrobów. Zależnie od rodzajów wyrobów a.j. jest wystawiany obowiązkowo lub na wyraźne życzenie odbiorcy. Informacje zawarte w dokumencie dotyczą np. składu chemicznego, właściwości mechanicznych itp. [ Encyklopedia gospodarki materiałowej 1989, s. 29]==

Atest jakości

Atest jakości w przemyśle spożywczym to dokument określający jakość danego produktu spożywczego z uwzględnieniem wymagań obowiązujących norm lub ustaleń handlowych. Wystawiany jest przez instytucje i zakłady upoważnione do oceny jakościowej produktu spoż., np. przez chłodnie zakłady przetwórcze itp. [Encyklopedia techniki – przemysł spożywczy... 1978, s. 28].

Bibliografia

  • Encyklopedia techniki – przemysł spożywczy 1978
  • Leksykon naukowo-techniczny 1984
  • Encyklopedia gospodarki materiałowej 1989
  • Bangerter, E., Djackov, M., & Sadeghi, A. R. (2008). A demonstrative ad hoc attestation system. In Information Security (pp. 17-30). Springer Berlin Heidelberg.

Autor: Kołodziejczyk Tomasz