Kwalimetria

Z Encyklopedia Zarządzania
Kwalimetria
Polecane artykuły


Kwalimetria to dział kwalitologii traktujący o mierzalności jakości produktów; 2. dział metrologii zajmujący się opracowywaniem sposobów pomiarów i liczbowej oceny jakości produktów. [red. I. Duda 1995, s. 80]

Kwalitologia – interdyscyplinarna dziedzina wiedzy zajmująca się wszelkimi zagadnieniami dotyczącymi jakości. [R. Kolman 2009, s. 31]

Metrologia – dziedzina wiedzy o pomiarach; obejmuje wszystkie teoretyczne i praktyczne problemy związane z pomiarami, niezależnie od rodzaju wielkości mierzonej i dokładności pomiaru; w zakres metrologii wchodzą zagadnienia dotyczące jednostek miar oraz ich etalonów; pomiarów, narzędzi pomiarowych oraz cech obserwatorów; metrologia obejmuje również wyznaczanie stałych fizycznych oraz określanie właściwości materiałów i tworzyw. [red. D. Kalisiewicz 1997, s. 179]

Bibliografia

  • Duda I., Słownik pojęć towaroznawczych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1995
  • Kolman R., Kwalitologia. Wiedza o różnych dziedzinach jakości, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2009
  • Kalisiewicz D., Nowa encyklopedia powszechna PWN tom 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
  • Sikora T., Zarządzanie jakością według norm ISO serii 9000:2000, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005
  • Karpiel Ł., Skrzypek M., Towaroznawstwo ogólne, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000

Autor: Sabina Oleksy