Likwidacja działalności gospodarczej

Z Encyklopedia Zarządzania
Wersja z dnia 00:55, 30 lis 2023 autorstwa Zybex (dyskusja | edycje) (cleanup bibliografii i rotten links)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Likwidacja działalności gospodarczej - proces polegający na zakończeniu działalności przedsiębiorstwa poprzez wypisanie z rejestru. Następuje to w kilku etapach, które regulowane są przez prawo. Należy zakończyć bieżące interesy, ściągnąć wierzytelności oraz wywiązać się ze zobowiązań. Zobowiązania te mogą zostać opłacone z majątku, a pozostała część dzielona jest między wspólnikami. W przypadku, gdy majątek nie jest wystarczająco duży by pokryć koszty zobowiązań to niedobór zostaje podzielony na wspólników (Dz.U. 2019 poz. 505).  

TL;DR

Likwidacja działalności gospodarczej to proces zakończenia działalności przedsiębiorstwa poprzez wypisanie z rejestru. Należy złożyć wniosek do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), zakończyć bieżące interesy i wywiązać się ze zobowiązań. Likwidacja spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego wymaga złożenia wniosku do sądu rejestrowego. Należy również wykreślić firmę z listy VAT. Warto pamiętać o likwidacji kasy fiskalnej i zwrocie ulgi za jej zakup. Dodatkowo, dokumenty związane z księgowością i kadrami powinny być przechowywane przez określony czas.

Wykreślenie działalności z rejestru poprzez wniosek

Podczas zakładania działalności gospodarczej należy dokonać rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a więc po podjęciu decyzji o likwidacji w pierwszej kolejności powinno się złożyć odpowiedni wniosek właśnie do CEIDG. Termin wykreślenia z CEIDG następuje w następnym dniu roboczym po złożeniu lub doręczeniu wniosku. Wniosek ten jest także informacją dla ZUS/KRUS, GUS oraz urzędu skarbowego, które są automatycznie powiadomione i również otrzymują wniosek. Można dokonać tego na trzy sposoby:

 1. Osobiście stawiamy się w urzędzie miasta lub gminy
  • z wypełnionym wnioskiem,
  • z wygenerowanym numerem wniosku, który pojawi się po wypełnieniu wniosku elektronicznie, możemy również wypełnić wniosek przy pomocy konsultanta i kod otrzymujemy w wiadomości SMS,
  • i wypełniamy wniosek na miejscu
 2. On-line - po zarejestrowaniu na stronie CEIDG wypełniamy formularz, a następnie należy złożyć podpis kwalifikowany lub podpisać za pomocą Profilu Zaufanego. Wniosek wysyłamy na podany adres e-mail.
 3. Listownie - w tym przypadku wniosek musi być zaopatrzony w podpis (który wcześniej należy poświadczyć u notariusza) oraz uzyskane poświadczenie o autentyczności.

Należy pamiętać, że likwidacja firmy musi zostać zgłoszona 7 dni od dnia rzeczywistego zakończenia prowadzenia działalności.

W przypadku likwidacji spółki wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, chcąc doprowadzić do jej rozwiązania, należy złożyć odpowiedni wniosek (KRS-X2) do sądu rejestrowego. Koszt złożenia wniosku to 300 złotych. Następnie sąd wyda postanowienie o wykreśleniu. W chwili uprawomocnienia spółka traci byt prawny. Firma zostanie wyrejestrowana z ZUS automatycznie po złożeniu wniosku do CEIDG. Działalność nie będzie dłużej płatnikiem składek, a wyrejestrowania z ubezpieczenia pracowników możesz dokonać poprzez ten sam wniosek. Formularze ZUS ZWPA, ZWUA i ZCNA zostaną sporządzone przez ZUS (Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą).

Wykaz składników majątku

W tym wykazie należy zawrzeć środki trwałe, wyposażenie, produkty, materiały i wszystkie wytworzone lub zakupione aktywa. Wykaz jest udostępniany na żądanie organów kontrolujących. Powinien on zawierać (Likwidacja działalności gospodarczej, 2014):

 • kolejny numer składnika,
 • dokładną nazwę części majątku,
 • datę zakupu/otrzymania danej części,
 • kwotę poniesioną na nabycie składnika oraz kwotę zaliczaną do kosztów uzyskania przychodu,
 • wartość nabywczą,
 • w przypadku środków trwałych: wartość początkową, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz metodę amortyzacji

Spis z natury

Spis z natury, zwany także remanentem likwidacyjnym to sposób na ustalenie dochodu, który podlega opodatkowaniu. Na tym etapie likwidacji otrzymamy kwotę podatku należnego jaką trzeba będzie zapłacić w związku z likwidacją. Spis ten obejmuje pozostałe na stanie: towary, surowce, wyroby gotowe, półprodukty, produkcję w toku, braki oraz odpady. Obecnie nie ma wzoru druku spisu, więc może on mieć dowolną formę. Spis powinien zawierać (Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą):

 • imię i nazwisko właściciela, nazwę firmy,
 • datę,
 • kolejny numer pozycji arkusza,
 • jednostkę miary oraz ilość danego dobra,
 • dokładną cenę za jednostkę miary,
 • wartość (ilość przemnożona przez cenę za jednostkę),
 • łączna wartość całego spisu,
 • podpis osób sporządzających spis oraz właściciela,
 • dodatkową informację o nazwie, ilości i cenie nabycia towarów.

Wykreślenie firmy z listy VAT

Poprzez złożenie formularza VAT-Z do urzędu skarbowego działalność zostaje wykreślona z rejestru podatników. Należy pamiętać, że formularz musi zostać złożony do 7 dni, licząc od momentu zaprzestania wykonywania działań podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT. VAT-Z można złożyć również elektronicznie (Likwidacja działalności gospodarczej, 2014).

Likwidacja i zwrot ulgi za zakup kasy fiskalnej

W pierwszej kolejności przy likwidacji kasy fiskalnej należy zakończyć jej pracę w trybie fiskalnym i zmienić ją na tryb tylko do odczytu. Przy pomocy serwisanta powinno się odczytać pamięć kasy, wystawić raport fiskalny dobowy, okresowy miesięczny, wystawić oraz przygotować protokół z raportu rozliczeniowego. Ostatnią czynnością jest złożenie wniosku o wyrejestrowanie kasy z ewidencji kas do odpowiedniego urzędu skarbowego wraz ze sporządzonym protokołem. Wniosek należy dostarczyć do 5 dni od wykonania czynności. W przypadku otrzymania ulgi na zakup kasy fiskalnej i zakończeniu działalności w ciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania sprzedaży, ulgę należy zwrócić (Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą).

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje o likwidacji działalności gospodarczej:

 • Wraz z likwidacją działalności, majątek należący do firmy staje się własnością prywatną. Jeżeli osoba prowadząca działalność zdecyduje się nie sprzedawać majątku w ciągu sześciu lat nie będzie musiała płacić podatku dochodowego. Sprzedaż w okresie do 6 lat wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku.
 • Pracodawca jest zobowiązany do rozwiązania umów z pracownikami poprzez porozumienie stron lub wypowiedzenie, ponieważ likwidacja nie powoduje automatycznego zerwania umów z pracownikami.
 • Chcąc zamknąć konto firmowe, w przypadku jednoosobowej działalności zazwyczaj wystarczy dowód osobisty właściciela. Natomiast w sytuacji, gdy jest to spółka konieczna będzie zgoda wszystkich współwłaścicieli. Warto sprawdzić jakie procedury obowiązują w banku.
 • Dokumenty związane z księgowością firmy powinny być przechowywane przez pięć lat. Dokumenty firmowe przekazywane do ZUS - obowiązek przechowywania przez pięć lat dla dokumentów od stycznia 2012 r., a wszystkie wcześniejsze dziesięć lat. Dokumenty kadrowe, dotyczące pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. muszą być przechowywane przez dziesięć lat (Jak zakończyć jednoosobową działalność gospodarczą).


Likwidacja działalności gospodarczejartykuły polecane
ParagonKasy fiskalneKsięga przychodów i rozchodówPodatnik vat czynnyLikwidacja środka trwałegoVAT 7VAT UEEwidencja przebiegu pojazdówUpadłość konsumencka

Bibliografia


Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.

Autor: Mariusz Liszka