Porozumienie stron

Z Encyklopedia Zarządzania
Porozumienie stron
Polecane artykuły

Porozumienie stron jest to umowa w której obie strony składają zgodne ze sobą oświadczenia dotyczące danej decyzji, do jej zawarcia może dojść wtedy gdy jedna ze stron przystąpi na propozycje drugiej, bądź dojdą do kompromisu. Jeśli jedna ze stron nie zgodzi się na warunki drugiej strony, do porozumienia dojść nie może. Decyzja obu stron musi być dobrowolna, nie mogą wywoływać na siebie nawzajem nacisku bądź presji i nie mają względem siebie żądnych roszczeń (J. Masłowski, 2013, s. 1265).

Porozumienie stron można zawrzeć:

Porozumienie stron w trakcie zatrudnienia

Porozumienie zmieniające warunki umowy o pracę może być stosowane do każdej umowy o pracę. W obu przypadkach zgoda dwóch stron jest bardzo ważna. Treść tego typu porozumienia może zawierać zmianę na korzystniejsze niż dotychczas warunki ale również jak i na niekorzystne, np. obniżenie wynagrodzenia. Tego typu dokument może zmienić warunki na stałe (do końca trwania umowy o pracę) lub na czas który jest wskazany na piśmie. Porozumienie może dotyczyć (A. Wypych–Żywicka, 2012, s. 289):

  • zmiany miejsca wykonywanej pracy,
  • czasu pracy,
  • formy wynagrodzenia (z dniówki na miesięczną i odwrotnie),
  • wysokość premii.

O zmianę warunków umowy o pracę mogą wystąpić obie strony, tudzież pracownik lub pracodawca. Zdaniem Aliny Wypych-Żywieckiej, porozumienie powinno być zawarte w formie pisemnej, jeśli takiej nie będzie do obowiązków pracodawcy należy „potwierdzić na piśmie zmienione warunki najpóźniej w dniu rozpoczęcia prazy przez pracownika” (A. Wypych–Żywicka, 2012, s. 286, 289).

Zakończenie stosunku pracy

Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumieniem strony może wejść w życie jeśli pracownik i pracodawca wyrażą chęć rozwiązania umowy, nie zważając na to z czyjej strony wyszła inicjatywa zerwania stosunku pracy. Art. 30 § 3 k. p. mówi o tym, że pisemna forma wymagana jest tylko przy rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia. Natomiast, aby mieć porządek w dokumentach oraz dowód na to, że obie strony zgadzają się na dany termin rozwiązania uowy o pracy zalecane jest zachowanie formy pisemnej (A. Patulski, 2019, s. 231). Ogromną zaletą rozwiązania umowy w ten sposób jest to, że strony nie muszą czekać na upłynięcie okresu wypowiedzenie jaki przysługuje pracownikowi, nie trzeb podawać dlaczego rozwiązujemy umowę. Pracodawca i pracownik mogą rozwiązać umowę o pracę na mocy porozumienia stron w każdym uzgodnionym przez siebie terminie, nawet w czasie (A. Patulski, 2019, s. 231, 323):

  • urlopu wypoczynkowego,
  • zwolnienia chorobowego,
  • innej nieusprawiedliwionej nieobecności,
  • ochrony przedemerytalnej,
  • trwania ciąży.

Pracodawca w tym przypadku nie musi robić niż szczególnego. Po zdecydowaniu że zerwanie stosunku pracy odbędzie się w ten sposób pozostaje tylko ustalić czy urlop wypoczynkowy, który przysługuje pracownikowi zostanie wykorzystany czy będzie wypłacony w postaci ekwiwalentu za niewykorzystanie jego. Na świadectwie pracy powinien być zawarty zapis „umowa została rozwiązana za porozumieniem stron ( art. 30 § 1 pkt 1 k.p.)” (J. Masłowski, 2013, s. 1265). Dzięki temu że na świadectwie pracy będzie widniał wyżej napisany cytat, nowy pracodawca będzie miał lepsze zdanie o nowym pracowniku, ponieważ widzi że pracownik rozstał się z poprzednią firmą w dobrej atmosferze, bez większych komplikacji. Może również myśleć że był dobrym pracownikiem i wywiązywał się ze swoich obowiązków, ponieważ nie został zwolniony, nie dostał wypowiedzenie umowy o pracę z winy pracownika itp. (M. Ciesielski, 2007, s. 41).

Bibliografia

Autor: Izabela Słoma

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.