Podpis kwalifikowany

Z Encyklopedia Zarządzania
Podpis kwalifikowany
Polecane artykuły

Podpis kwalifikowany “oznacza zaawansowany podpis elektroniczny, który jest składany za pomocą kwalifikowanego urządzenia do składania podpisu elektronicznego i który opiera się na kwalifikowanym certyfikacie podpisu elektronicznego” (Rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej… 2014, s. 84).

Podpis kwalifikowany posiada następujące cechy (Rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej… 2014, s. 100):

  • unikalny dla każdego podpisującego
  • tożsamość podpisującego jest możliwa do zidentyfikowania nie pozostawiając żadnych wątpliwości
  • podpis jest składany przy użyciu dedykowanych do tego danych, które może użyć tylko właściciel podpisu
  • uniemożliwia dokonania zmian już podpisanych danych bez pozostawienia śladu.

Rozporządzenie eIDAS

Z dniem 1 lipca 2016 w państwach członkowskich zaczęły obowiązywać przepisy, zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania. Celem wprowadzenia eIDAS jest ujednolicenie przepisów w zakresie identyfikacji elektronicznej oraz usług zaufania polegających na tworzeniu, weryfikacji i konserwacji podpisów elektronicznych, certyfikatów uwierzytelniania itp. Powodem tych działań jest chęć ułatwienia dostępu do towarów i usług cyfrowych na terenie państw członkowskich, rozwój infrastruktury usług cyfrowych przy jednoczesnym maksymalizowaniu wzrostu gospodarki cyfrowej. Budowanie systemów w oparciu o te same wytyczne sprawia, iż różne podmioty na terenie całej Unii mogą sobie wzajemnie ufać, że same systemy identyfikacji są zbudowane w sposób rzetelny i bezpieczny. Rozporządzenie wymusza na członkach UE wzajemnej akceptacji swoich systemów (M. Siemaszkiewicz 2016, s. 212).

Skutki prawne

Zgodnie z rozporządzeniem UE kwalifikowany podpis elektroniczny jest pełnoprawnym podpisem niosącym za sobą skutki prawne identyczne jak tradycyjny podpis piórem czy długopisem. Oznacza to, że dokumenty podpisane w ten sposób są akceptowane przez urzędy, sądy i co ważne przez inne kraje Unii Europejskiej pod warunkiem, że podpis posiada kwalifikowany certyfikat wydany na terenie jednego z państw członkowskich (Rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej… 2014, s. 100).

Potwierdzenie takiego stanu prawnego znajduje się również w art.781 KC (Ustawa Kodeks Cywilny 1964, s. 21):

“§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§2.Oświadczenie woli złożone wformie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.”

Bezpieczeństwo podpisu

Bardzo ważnym zagadnieniem jest bezpieczeństwo. Skoro kwalifikowany podpis cyfrowy ma moc prawną taką jak zwykły podpis to nietrudno wyobrazić sobie jakie szkody mogłaby wyrządzić osoba, która weszłaby w posiadanie cudzego podpisu. Dlatego rozporządzenie Unii Europejskiej w sprawie identyfikacji elektronicznej nakłada szereg wymogów jakie muszą spełniać certyfikaty oraz urządzenia pod względem identyfikacji podpisującego, identyfikacji podmiotu certyfikującego, okresu ważności licencji, zabezpieczenie poufności danych, uniemożliwienie skopiowania podpisu, itd. (Rozporządzenie w sprawie identyfikacji elektronicznej… 2014, s. 111-112). W całym procesie składania podpisu elektronicznego wykorzystuje się zaawansowaną kryptografię opartą o asymetryczne algorytmy z kluczem prywatnym oraz kluczem publicznym, które pozwalają na zaszyfrowanie i odszyfrowanie podpisu (K. Sroka 2018, s. 173-174).

Korzyści ze stosowania podpisu kwalifikowanego

Korzystanie z elektronicznego podpisu kwalifikowanego niesie za sobą wiele korzyści, które ułatwiają prowadzenie działalności gospodarczej, ale również pozwalają na zaoszczędzenie sporej ilości czasu. Co więcej podpis kwalifikowany będzie coraz popularniejszy w związku z postępem technologicznym oraz coraz silniejszym znaczeniem gospodarki opartej na wiedzy i informacji. Wymierne korzyści z posiadania podpisu kwalifikowanego można zauważyć już przy kontakcie z administracją publiczną. Ogranicza konieczność osobistego kontaktowania się z urzędnikami pozwalając na realizację spraw bez potrzeby uczestnictwa w tym procesie Poczty Polskiej. Dokumenty do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Miasta i innych są składane natychmiast i bez zbędnych opóźnień (K. Lorenz 2017, s. 31-33).

Bibliografia

Autor: Mateusz Abram

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.