Szczegółowość informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Szczegółowość informacji
Polecane artykuły


Szczegółowość informacji można określić jako liczbę detali jakie zawiera w stosunku do opisywanego obiektu, zdarzenia czy też zjawiska. Jest ona jednym z wymogów jaki musi zapewnić system informacyjny [Kisielnicki J., Sroka,1999, s. 37]. Wymagania co do szczegółowości informacji mogą zależeć od:

 • znaczenia informacji
 • ryzyka jakie niesie za sobą nieścisłość
 • norm i standardów
 • wymagań prawnych

Zbyt dużą szczegółowość informacji można zakwalifikować jako problem przeciążenia informacją, który pociąga następujące skutki:

 • wydłużenie czasu wyszukiwania informacji
 • zwiększenie pamięci koniecznej do jej przechowywania
 • obniżenie motywacji użytkownika

Zbyt małą szczegółowość można zakwalifikować jako problem anemii informacyjnej, jej skutkiem jest większa niepewność co do skutków podjętych decyzji lub wręcz niemożność podejmowania decyzji.

Szczegółowość informacji powinna być dostosowany do potrzeb informacyjnych użytkownika wynikających z klasy rozwiązywanych problemów decyzyjnych. Większa szczegółowość informacji wymagana jest na niższych szczeblach zarządzania, na wyższych szczeblach zastosowanie ma informacja bardziej zagregowana.

Szczegółowość informacji może być zatem oceniona w zależności od celu i specyficznych wymagań jej użytkownika jako [Obora H"s 139-140]:

 • zbyt duża
 • odpowiednia
 • zbyt niska

Bibliografia

 • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja wydawnicza - Placet, Warszawa, 1999
 • Oleński J., Ekonomika informacji, PWN, Warszawa 2001
 • Flakiewicz W., Informacyjne Systemy Zarządzania, PWE, Warszawa 1990
 • Obora H., Metoda QFD w doskonaleniu jakości informacji. Rozprawa doktorska, AE Kraków, Kraków, 2005
 • Gryncewicz W., Doskonalenie jakości informacji w jednostkach administracji skarbowej.
 • Podejście infologiczne., Praca doktorska, AE Wrocław Wydział Zarządzania i Informatyki, Wrocław 2007

Autor: Kornel Masłowski