Strumień materiałów

Z Encyklopedia Zarządzania
Strumień materiałów
Polecane artykuły


Strumień materiałów - jest to ruch surowców, materiałów, wyrobów w trakcie obróbki, półwyrobów itp. przeprowadzany w sposób zorganizowany w cyklu produkcyjnym.

Elementami przepływu strumieni materiałów są:

  • stanowiska robocze (obrabiarki, stanowiska kontroli, mycia i usuwania wiórów, zmiany zamocowania)
  • urządzenia magazynowe (magazyny lokalne, magazyny centralne)
  • urządzenia transportowe (suwnice, przenośniki, wózki itp.)
  • urządzenia manipulacyjne (roboty, zmieniacze palet, manipulatory itp.)

Bibliografia

  • K. Pasterniak, Zarys zarządzania produkcją. PWE Warszawa 2005 s. 203
  • M. Brzeziński, Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych procesów sterowania produkcją. Agencja WYD. PLACET Warszawa 2002 s. 138

Autor: Łukasz Przyszły