Split payment

Z Encyklopedia Zarządzania
Split payment
Polecane artykuły


Split payment – po polsku "Metoda podzielonej płatności”, która zakłada, że obok podstawowego rachunku bankowego przedsiębiorca posiada także rachunek VAT. Metoda ta jest dobrowolna, jednakże jeśli otrzymamy środki na rachunek VAT jesteśmy zobowiązani je wykorzystać. Do rachunku VAT ma dostęp lokalny Urząd Skarbowy w celu kontroli i operacji związanych z podatkiem. Co należy podkreślić to to, że nabywca wybiera czy płatność ma być podzielona czy nie. Jeśli kupujący zdecydował się na split payment to na komunikacie przelewu musi zaznaczyć, żeby bank przesyłając pieniądze podzielił kwotę na odpowiednie rachunki: podstawowy i rachunek VAT dostawcy. [1]

Dlaczego wprowadzono?

Metodę podzielonej płatności wprowadzono w celu uszczelnienia systemu podatkowego, możliwości wczesnego zapobiegania unikania płacenia podatku VAT oraz zapobiegania wyłudzania tegoż podatku. Ustawa wprowadzająca split payment obowiązuje od 1 lipca 2018 roku. [2] [3]

Korzyści związane z korzystaniem ze split payment:

 • wyłączenie z odpowiedzialności solidarnej
 • możliwość zmniejszenia zobowiązania podatkowego, jeśli podmiot zapłaci podatek wcześniej niż wskazuje termin
 • przyspieszony zwrot podatku na rachunek
 • możliwość opłacania zobowiązania podatkowego bezpośrednio z rachunku VAT [4] [5]

Wady split payment:

 • ograniczona możliwości wykorzystania środków na koncie VAT
 • negatywny wpływ na płynność finansową przedsiębiorstwa
 • by możliwa była całkowita kontrola i wykrywanie intencjonalnego wyłudzania podatku VAT, przelewy bankowe musiałyby być jedyną formą płatności (należałoby wyeliminować płatności gotówkowe i inne) [6]

Przykład

Przedsiębiorstwo "X” sprzedało przedsiębiorstwu "Z” 1000 długopisów, po 1 zł każdy. Oba przedsiębiorstwa są podatnikami VAT, więc "X” wystawiło fakturę VAT:

 • kwota netto: 1000 zł
 • kwota podatku VAT (stawka 23%): 230 zł
 • kwota brutto: 1230 zł.

Nabywca, czyli "Z” korzysta z metody podzielonej płatności, więc przelewa całą kwotę faktury (1230zł), zaznaczając jednocześnie na komunikacie przelewu, iż kwotę netto faktury (1000zł) wpłaca na podstawowy rachunek "X”, natomiast kwotę podatku VAT wpłaca na osobny rachunek specjalnie do tego wydzielony (230zł). [7]

Co jeśli brakuje środków na rachunku VAT?

Istnieje możliwość, że nabywca nie posiada żadnych środków na rachunku VAT. Wtedy cała kwota faktury (netto+VAT) jest pobierana z podstawowego rachunku nabywcy. Jest również możliwość, że nabywca posiada środki na rachunku VAT, ale są niewystarczające. Wtedy bank pobiera środki z rachunku VAT w kwocie posiadanej, a brakującą resztę pobiera z podstawowego rachunku nabywcy. [8]

Bibliografia

Przypisy

 1. Nowakowska E. (2017), VAT Split Payment - nowy pomysł w walce z wyłudzeniami.
 2. Pokrop D. (2018), Mechanizm podzielonej płatności split payment: tło, korzyści, zagrożenia – ujęcie branżowe., Wolters Kluwer, Warszawa, s. 74-76
 3. Żygieło E. (2017) Karuzela podatkowa jako forma oszustwa podatkowego polegająca na wyłudzeniu podatku VAT w Polsce., s. 218
 4. Pokrop D. (2018), Mechanizm podzielonej płatności split payment: tło, korzyści, zagrożenia – ujęcie branżowe., Wolters Kluwer, Warszawa, s. 122
 5. Kuciński R. (2017), Zmiany w VAT 2018. Split payment–kompleksowe omówienie., s. 9
 6. Pastuszka J. (2016), Planowane rozwiązania ograniczające lukę podatkową VAT w Polsce. Nowe metody wykrywania nieprawidłowości i ich eliminacji., "Państwo i społeczeństwo”, s. 111
 7. Pastuszka J. (2016), Planowane rozwiązania ograniczające lukę podatkową VAT w Polsce. Nowe metody wykrywania nieprawidłowości i ich eliminacji., "Państwo i społeczeństwo”, s. 109
 8. Pokrop D. (2018), Mechanizm podzielonej płatności split payment: tło, korzyści, zagrożenia – ujęcie branżowe., Wolters Kluwer, Warszawa, s. 115

Autor: Anna Ludwiszewska