Spółka rotacyjna

Z Encyklopedia Zarządzania
Spółka rotacyjna
Polecane artykuły


Spółka rotacyjna jest to jednostka prawna zlokalizowana i podlegająca opodatkowaniu w państwie, gdzie obowiązuje niska stopa podatkowa. Prowadzenie działalności w postaci spółki rotacyjnej jest znane od dawna, zakazane, jednak coraz częściej praktykowane. Wykorzystanie spółki rotacyjnej jest jedną z metod ucieczki podatkowej. Spółka rotacyjna nie jest nową formą podmiotu gospodarczego, ponieważ praktycznie zawsze przybiera charakter spółki kapitałowej. Spełnia tylko podstawowe wymogi prawne i można powiedzieć, że istnieje tylko na "papierze". Spółki rotacyjne zakładane są wyłącznie w rajach podatkowych. Inną zaletą tego rodzaju spółek jest to, że całość udziałów należy wyłącznie do jej założyciela (może nim być osoba prawna lub fizyczna). Jednak prawdziwy sens istnienia spółek rotacyjnych sprowadza się do faktu, że ich dochody opodatkowane są wyłącznie w raju podatkowym, w którym zostały założone.

Spółkę rotacyjną można założyć bądź kupić. Istnieje bardzo dużo ofert informujących o możliwości zakupu. Założenie spółki jest stosunkowo tanie i bardzo proste. Dodatkowo przy zakładaniu spółki mamy możliwość wyboru miejsca jej zarejestrowania. Kontrolę nad spółką sprawuje wyłącznie jej właściciel za pośrednictwem powiernika.

Schemat działania spółki rotacyjnej.jpg

Rysunek 1. Schemat działania spółki rotacyjnej

Powyższy schemat idealnie przedstawia funkcjonowanie spółki rotacyjnej. A więc, spółka polska zakłada spółkę w Liechtensteinie, która upoważniona jest do otrzymywania należności licencyjnych, honorariów, itp. z prowadzonej działalności międzynarodowej. Spółka rotacyjna może dochody gromadzić, reinwestować bądź przekazać jej polskiej spółce w postaci pożyczki, a ta wypłaca z tego tytułu odsetki. W efekcie do spółki rotacyjnej trafia cały dochód, który w normalnym przypadku trafiłby do kraju rezydencji jej właściciela.

Dzięki istnieniu spółek rotacyjnych, środki finansowe są obracane w "elegancki" sposób, a podatnikowi udaje się uniknąć płacenia podatków we własnym państwie.

Bibliografia

  1. Głuchowski J. "Oazy podatkowe", Warszawa 1996
  2. Lipowski T. "Raje podatkowe- charakterystyka i sposoby wykorzystywania", Gdańsk 2002

Autor: Beata Chryczyk