Przewalutowanie

Z Encyklopedia Zarządzania

Przewalutowanie - zmiana zobowiązania, którego wartość przedstawiona jest w jednej walucie na zobowiązanie w innej walucie według określonego kursu walutowego. Przewalutowania nie należy utożsamiać z wymianą walut, która ma charakter kasowy i prowadzi do przepływów finansowych w obu walutach.

Przewalutowanie oznacza zatem zmianę waluty, w której pierwotnie zostało udzielone finansowanie. Powodem, dla którego podejmuje się decyzję o przewalutowaniu jest możliwość uzyskania lepszych warunków oprocentowania kredytu lub niespodziewany wzrost kursu waluty, w którym zaciągnięte jest zadłużenie. Zmiana waluty wiąże się jednak z kosztami np. opłatami sądowymi lub dodatkową prowizją.

Zmiana zobowiązania oznacza zatem jedynie zmianę zapisu w umowie. Nie wpływa natomiast na wygaśnięcie zobowiązania. Nie można więc liczyć na uregulowanie zobowiązania w wyniku przewalutowania (K.Klimkiewicz 2011, s. 448)

TL;DR

Przewalutowanie to zmiana zobowiązania z jednej waluty na inną, ale nie wpływa na wygaśnięcie zobowiązania. Przewalutowanie kredytów może być skuteczne w przypadku zmiany kursu waluty, ale wiąże się z kosztami. W Polsce problemem są frankowicze, którzy zaciągnęli kredyty hipoteczne w frankach szwajcarskich, a wzrost kursu waluty spowodował drastyczne wzrosty rat. Przewalutowanie dotyczy również transakcji za granicą, gdzie banki mogą pobierać dodatkowe opłaty za przewalutowanie.

Przewalutowanie kredytów

Najczęściej z pojęciem przewalutowania można spotkać się przypadku kredytów. Jest to zjawisko powszechnie znane. Często ludzie decydują się na kredyty hipoteczne w obcych walutach, gdyż banki oferują korzystne warunki, jednak gdy dochodzi do wzrostu kursu waluty, w której zaciągnięty jest kredyt okazuje się, iż koszty poniesione przez kredytobiorcę mogą okazać się zdecydowanie wyższe niż pierwotnie przedstawiane. Wtedy warto rozważyć opcję przewalutowania na kredyt w rodzimej walucie. Nie wszystkie banki oferują jednak taką możliwość, bądź wymagane są dodatkowe opłaty. Bank może również wymagać od kredytobiorcy ponownej negocjacji warunków spłaty zadłużenia, co może wpłynąć na wysokość oprocentowania czy też marży kredytowej. Nie bez znaczenia przy renegocjacji jest również obecna sytuacja finansowa wierzyciela. W przypadku przewalutowania kwota zobowiązania przeliczana jest z zastosowaniem obecnego kursu waluty. Wobec tego zmiana obowiązującej waluty może być na korzyść kredytobiorcy lub na jego niekorzyść. Z faktu tego wynika zatem, że rata zaciągniętego kredytu może ulec zmianie.

Przewalutowanie jest zatem korzystne w momencie, gdy waluta, w której zaciągnięto zobowiązanie jest tania, lecz prognozuje się jej wzrost. Zmiana waluty pozwala zatem na zmniejszenie ryzyka związanego z kosztami spłaty kredytu w obcej walucie. Kredytobiorcy często jednak za późno orientują się, iż pozycja obcej waluty się umacnia i wtedy ponoszą oni stratę, gdyż kupują walutę już po mocno zawyżonej cenie.

Zmiana waluty w zaciągniętym zobowiązaniu jest decyzją niełatwą. Przed podjęciem takiej decyzji należy przekalkulować wszelkie koszty związane ze zmianą.

Przypadek frankowiczów w Polsce

W Polsce szeroko znany jest przypadek frankowiczów. Wielu rodaków zaciągało kredyty w frankach szwajcarskich, gdyż były one znacznie tańsze niż kredyty w rodzimej walucie, a banki oferowały dużo korzystniejsze warunki przy zawieraniu umowy we franku. W kredycie hipotecznym znaczną różnicę można było odczuć w przypadku odsetek, które były niższe niż w złotówkach, stąd też decydowano się na wyższe zadłużenia (M. Buszko 2011, s.8) Przy podpisywaniu takich umów frank szwajcarski był stabilną walutą, a jego średni kurs wynosił ok. 2 zł. Jednak sytuacja uległa diametralnej zmianie i gwałtowny wzrost nawet do 6 zł. Wobec czego raty kredytów drastycznie wzrosły i drastycznie przewyższyły możliwości finansowe kredytobiorców (A.Bartoszewicz 2017, s. 6) Wtedy właśnie w Polsce zaczęto rozważać przewalutowanie kredytów na złotówki. Problem ten jednak nadal w wielu przypadkach jest nie rozwiązany i kredytobiorcy wciąż liczą na interwencję polskiego rządu lub na korzystniejsze oferty przedstawione przez banki, które pomogłyby im w trudnej sytuacji.

Przewalutowanie transakcji za granicą

Przewalutowanie to jednak nie dotyczy tylko kredytu, ale również transakcji, które dokonuje się w trakcie płatności kartą płatniczą przebywając poza granicami kraju. Przewalutowanie w przypadku karty oznacza przeliczenie kwoty płatności na walutę rozliczeniową karty. Banki stosują zatem przewalutowanie w celu pobrania z konta odpowiedniej kwoty należności. Bank przelicza kwotę według swojego kursu sprzedaży danej waluty, dlatego często dochodzi do sytuacji, gdy klient ponosi wyższe koszty przewalutowania. Można również spotkać się z praktyką pobierania przez banki dodatkowych opłat za płatności karta za granicami kraju. Udział w transakcjach płatniczych za granicą mają nie tylko banki, ale i operatorzy bankomatów czy też terminali płatniczych dlatego i te usługi mogą generować dodatkowe opłaty, bądź prowizje (M. Kabza 2015, 33-36))


Przewalutowanieartykuły polecane
IjarahFaktoring niepełnyRefinansowanieCDSFaktoring wymagalnościowyPromesa kredytowaKredyt hipotecznyEmisja pieniądzaRolowanie

Bibliografia


Autor: Katarzyna Czech