Penetracja danych

Z Encyklopedia Zarządzania
Penetracja danych
Polecane artykuły

Jedną z funkcji występujących w systemach hurtowni danych jest tzw. penetracja danych (data drilling).

Jest to technika obsługi wymiarów obejmująca przechodzenie przez poziomy hierarchiczne agregacji danych, w więc operacje uszczegóławiające (zwane też analizą wgłębną, drążeniem w dół - drill down), operacje agregujące (drążenie w górę - drill up), analizę wieloprzekrojową (slicing and dicing) itp.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak