Wizualizacja danych

Z Encyklopedia Zarządzania

Wizualizacja danych - to wszelkie informacje, które przybierają rozmaitą formę obrazu. Może być wykorzystywana po to, aby zaprezentować graficznie wybrane dane, eksplorować informacje oraz poddać je dogłębnej analizie, ale też sprawdzić postawione hipotezy (M. Furmankiewicz, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, P. Ziuziański, s. 64-77). Wizualizacja danych wywiera wpływ na to jak i przy użyciu jakich metod przeprowadzamy badania naukowe. Jest ona wykorzystywana w różnych dziedzinach m.in. w: dydaktyce, medycynie, jako środek wyrazu artystycznego oraz w dyscyplinach technicznych (P. Ziuziański, M. Furmankiewicz, s. 32-38)

William Cleveland (Amerykański informatyk oraz profesor statystki i informatyki) podjął szereg eksperymentów, po to, aby zweryfikować, które elementy wspomagają, a które zakłócają dokładne zinterpretowanie zachodzących zależności pomiędzy dwiema ukazanymi wielkościami na wykresie. Dzięki temu udało się mu stworzyć hierarchię graficznych części składowych. Cleveland prezentuje inżynierskie podejście, gdzie wizualizacja danych jawi się, jako medium komunikacji liczb, w którym można zbadać jak bardzo skuteczny jest ten kanał komunikacji (P. Biecek)

TL;DR

Wizualizacja danych jest ważnym narzędziem w różnych dziedzinach, umożliwiającym prezentację, eksplorację i analizę informacji. Kokpity menedżerskie są przykładem wizualizacji danych, umożliwiającym łączenie i analizę danych z różnych źródeł. Wizualizacja danych może być również wykorzystywana w aplikacjach sieciowych, np. do reprezentacji środowiska przyrodniczego.

Formy wizualizacji danych wykorzystywane w przedsiębiorstwach

Firmy posługują się bardzo zróżnicowanymi sposobami wizualizacji. Możemy, więc wyróżnić: wykresy słupkowe, wykresy liniowe, wykresy kołowe, tabele, arkusze kalkulacyjne, wartości liczbowe, arkusze danych, histogramy, wykresy rozrzutu, statystki, wykresy raportowe, połączenie map z wykresami, bullet graphs, mapy cieplne, kontrolki i wskaźniki, geo mapy, uproszczone wykresy przebiegu w czasie, wykresy tekstowe, wykresy Pareto, harmonogramy, tree maps, mapy przestrzenne, wykresy zmienności, wizualizacje 3D, mapy logiczne. Na uwagę zasługują również kokpity menedżerskie, które również są istotną formą wizualizacji danych (P. Ziuziański, M. Furmankiewicz, s. 32-38)

Wizualizacja danych - kokpit menedżerski

Kokpity menedżerskie umożliwiają nam połączenie danych z rozlicznych źródeł, dlatego też odgrywają tak istotną rolę w przebiegach zarządzania wiedzą. Ich zadanie polega na przekazaniu zaktualizowanych danych, które dotyczą działalności firmy. Zastosowanie znajdują, jako instrument wizualizacyjny informacji związanych z biznesem a także w monitoringu efektywności instytucji. Kokpit menedżerski to kombinacja rozlicznych, wizualnych części składowych oraz instrumentów aplikacyjnych, należących do portalu internetowego, które pozwalają na łączenie i analizę danych oraz informacji pochodzących z przeróżnych źródeł, a także na czytelne i zrozumiałe oglądanie. Kokpit menedżerski cechuje: przedstawianie danych w sposób graficzny, przy użyciu np. wykresów statystycznych, przedstawianie konkluzji, które stanowią ułatwienie dla użytkowników, a także przedstawianie danych, jawiących się, jako te najbardziej istotne, patrząc z perspektywy zastosowania wybranego kokpitu. Odnosząc się do historii kokpitów, nie sposób nie zauważyć, iż jest ona powiązana z historią Business Intelligence. Wtedy to ludzie dostrzegli, iż mechanizmy dostarczania informacji kierownictwu nie są wystarczającym rozwiązaniem. Dlatego właśnie początkiem XXI w. powstały metody Business Intelligece, stanowiące podstawę do przygotowywania kokpitów (M. Furmankiewicz, A. Sołtysik-Piorunkiewicz, P. Ziuziański, s. 64-77)

Wizualizacja danych a aplikacje sieciowe

Istnieje wiele form przedstawiania środowiska przyrodniczego. Jednak jedną z ważniejszych jest reprezentacja cyfrowa. Technologia cyfrowa charakteryzuje się tym, że użytkownik nie jest w stanie dostrzec zastosowanej tam reprezentacji, natomiast jedynie specjaliści techniczni posiadają wiedzę na temat jej wybranych elementów. To, co użytkownik może zobaczyć gołym okiem jest tylko formą reprezentacji, mianowicie starannie zaprojektowany widok, bogaty w przydatne informacje. Istotnym sposobem reprezentacji cyfrowej otaczającej nas przyrody mogą być multimedialne, interaktywne mapy zjawisk przestrzennych, zaprojektowane i stworzone, jako aplikacje. Do ich zalet z pewnością możemy zaliczyć opcję udostępnienia opracowań przygotowanych na komputerach, wykorzystując przy tym Internet. Aplikacje sieciowe, które można znaleźć w Internecie, znajdują zastosowanie w działalności administracji publicznej i stanowią podporę dla procesów decyzyjnych. Mogą być również wykorzystywane przez lokalnych mieszkańców (K. Król, T. Salata, s. 195-207)


Wizualizacja danychartykuły polecane
Architektura informacjiPrzetwarzanie informacjiMetoda pomiarowaAnaliza systemowaDaneInformacjaMapa myśliModelowanieBusiness intelligence

Bibliografia


Autor: Anna Zaczkiewicz