Dywergencja

Z Encyklopedia Zarządzania
Dywergencja
Polecane artykuły


Dywergencja - "sytuacja w której różne wskaźniki techniczne nie potwierdzają się nawzajem." Wykrycie dywergencji jest bardzo pomocne w analizie rynku i może stanowić jedno z najlepszych wczesnych ostrzeżeń o odwróceniu się trendu na rynku. [1] "Dywergencja wewnątrzregionalna aglomeracji stanowi siłę napędową danego kraju." [2]

Rodzaje dywergencji w ekonomii

W ekonomi wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje dywergencji

 • Dywergencje "byka" (hossy) - występuje w momencie, gdy ceny spadają do nowego minimum, a w tym czasie oscylator nie dociera do nowego dołka. W tym momencie niedźwiedzie tracą na sile, a byki gotowe są do objęcia kontroli nad rynkiem, akcentując tym samym koniec trendów spadkowych.
 • Dywergencje "niedźwiedzia" (bessy) - występuje w trendach wzrostowych. Ceny zwyżkują tu do nowego maksimum, a oscylator szczyt na niższym poziomie niż podczas poprzedniego wzrostu. Bykom brakuje tutaj impetu, a niedźwiedzie wkraczają do akcji.[3]

Zilustrowanie obu przypadków można zobaczyć klikając tutaj.

Podział dywergencji wg Aleksandra Eldera

Andrzej Elder wyróżnia trzy klasy dywergencji. Najsilniejszy sygnał sprzedaży/kupna to:

 • dywergencje niedźwiedzia klasy A - występuje, gdy ceny osiągają nowe maksimum a oscylator wyznacza szczyt na nowym niższym poziomie niż poprzednio,
 • dywergencje byka klasy A - występuje, gdy ceny osiągają nowe minimum, a oscylator osiąga minimum na wyższym poziomie niż poprzednio.

Druga klasa dywergencji to:

 • dywergencje bessy (niedźwiedzia) klasy B - występują, gdy ceny tworzą podwójny szczyt, a oscylator osiąga niższy szczyt na drugim poziomie.
 • dywergencje hossy (byka) klasy B - ceny osiągają tu podwójne dno, a oscylator osiąga drugie dno na wyższym poziomie.

Najsłabsze z dywergencji to:

 • dywergencje niedźwiedzia klasy C - ceny spadają do nowego minimum, a oscylator kreśli podwójne dno,
 • dywergencje byka klasy C - ceny rosną do nowego maksimum, a oscylator zatrzymuje się na poziomie poprzedniej zwyżki.[4]

Dywergencja a technika

Z technicznego punktu dywergencja to operator różniczkowy, który danemu polu wektorowemu przypisuje pole skalarne. Utożsamiana jest ona z wydajnością źródeł, ponieważ jeżeli w danym obszarze dywergencja jest różna od zera, oznacz to że muszą istnieć tam źródła pola. W polu elektrycznym takimi źródłami są ładunki, dzięki czemu "dywergencja pola elektrycznego jest proporcjonalna do gęstości ładunku w danym punkcie przestrzeni" [5]

Bibliografia

Przypisy

 1. M. Krzywda (2007) s. 8
 2. T. Tokarski, G. Wilk-Jakubowski, T. Misiak (2012) str. 80
 3. M. Krzywda (2007) s. 8
 4. M. Krzywda (2007) s. 8-9
 5. M. Gucma, J. Chrzanowski, S. Jankowski, J. Montewka, M. Przywarty, W. Juszkiewicz (2010) str. 13

Autor: Klaudia Niziołek