Overbooking

Z Encyklopedia Zarządzania
Overbooking
Polecane artykuły


Overbooking (ang. przyjęcie zbyt wielu rezerwacji), nadrezerwacja, pojęcie stosowane jest w usługach hotelarskich, a także przez przewoźników linii lotniczych.

W transporcie lotniczym związany jest z odmową wpuszczenia pasażera na pokład samolotu, ze względu na zgłoszenie się większej liczby pasażerów do odprawy niż ilość miejsc w samolocie. Pasażer spotyka się z odmową przyjęcia na pokład, pomimo ważnego biletu oraz potwierdzonej wcześniej rezerwacji. Nie wszystkie linie lotnicze praktykują overbooking, a powstanie tego terminu spowodowane jest tzw. no-shows, czyli niepojawienie się pasażerów, którzy dokonali wcześniej rezerwacji. Przewoźnicy chcąc wykorzystać wszystkie miejsca na pokładzie samolotu, mają na uwadze, że niektórzy pasażerowie mogą się nie pojawić, zrezygnować w ostatnim momencie z przelotu, dlatego umożliwiają dokonanie większej ilości rezerwacji niż jest miejsc w samolocie. Błędna kalkulacja powoduje wystąpienie overbookingu, czyli tzw. nadrezerwacji (Gryszel P. 2012, s. 67).

W momencie gdy liczba pasażerów samolotu, którzy się pojawiają jest większa niż ilość realnych miejsc, to dostają oni odpowiednie odszkodowania. Pasażerowie, którzy zgłoszą się na ochotników mają prawo do lotu innym połączeniem lub zwrot za zakup biletów oraz korzyści dodatkowe np. darmowy nocleg do następnego dnia lub wypłata dodatkowych pieniędzy (wypłata kieszonkowego). Natomiast jeżeli ochotników znajdzie się zbyt mało i liczba pasażerów będzie wciąż za duża, to przewoźnik ma prawo do odmówienia wybranym przez niego pasażerom, wejścia na pokład. Wtedy obowiązkiem linii lotniczych jest zapewnienie takim osobom wyżywienia oraz transportu między lotniskiem, a hotelem i noclegu na czas oczekiwania na kolejny lot. Pasażerowie nie wpuszczeni na pokład mają także prawo do dwóch bezpłatnych:

  • połączeń telefonicznych,
  • maili,
  • faksów.

Dodatkowo linie lotnicze mają obowiązek wypłacić odszkodowanie. Kwota odszkodowania zależna jest od długości (km) rejsu, który miał się odbyć (Gryszel P. 2012, s. 209).

Overbooking stosuje się z zasadą prawdopodobieństwa, dla pełnego zwiększenia stopnia wykorzystania potencjału. Dzięki nowym regulacjom prawnym, linie lotnicze mają obowiązek poinformowania pasażera o możliwości wystąpienia overbookingu. Rozporządzenie z dnia 11 lutego 2004 roku nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady uchwalono zgodne zasady odszkodowań i pomocy pasażerom w przypadku niespodziewanych odmów wejścia na pokład. Dzięki rozporządzeniu NR 261/2004, pasażer ma prawo do złożenia skargi na przewoźnika do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego (Kaczyńska S. 2017, s. 30-31).

Pasażerom nie należy się odszkodowanie gdy:

  • lot został odwołany,
  • zmieniono samolot na mniejszy, ze względu na bezpieczeństwo,
  • zaproponowano pasażerowi lot alternatywny, którym przyleci do godziny czasu (od czasu przylotu samolotu, którym miał lecieć),
  • pasażer dostał propozycję lotu w innej klasie, jeżeli w wyższej, nie należy mu się odszkodowanie, jeżeli z klasy wyższej do niższej, to należy mu się zwrot tej różnicy,
  • pasażer spotkał się z odmową z powodu problemów wagowych.

(Konert A. 2010 s. 213)

Przykładowe przedsiębiorstwa, które pomagają w uzyskaniu odszkodowania:

  1. AirHelp: https://www.airhelp.com/pl/
  2. Flight Refund: https://flight-refund.eu/pl/

Zjawisko overbookingu występuje także w obiektach turystycznych (hotelach, motelach, hostelach itp.), gdy obiekt sprzedaje więcej miejsc noclegowych niż ma w rzeczywistości. O overbookingu mówimy, gdy konsument otrzymuje od obiektu potwierdzenie rezerwacji, lecz ten nie posiada dla niego wolnego pokoju czy też apartamentu. Na dzień dzisiejszy występują braki w regulacjach prawnych związanych z overbookingiem hotelarskim.

Zobacz także

Bibliografia

Autor: Hang Claudia Ngo Thanh