Połączenie lotnicze

Z Encyklopedia Zarządzania
Połączenie lotnicze
Polecane artykuły


Połączenie lotnicze to pojęcie związane bezpośrednio z transportem lotniczym. Zapewnia komunikację lotniczą pomiędzy dwoma, określonymi punktami, między którymi potrzebny jest przepływ ludzi lub towarów. Zazwyczaj połączenia lotnicze działają w sposób ciągły, regularny (P. Lewandowski i in., 2013, s. 107). Trasy są dokładnie zaplanowane i udostępnione do wglądu dla zainteresowanych. Występują również oferty nieregularne, czarterowe, które umożliwiają, na podstawie umowy, jednorazowe wynajęcie pojazdu z załogą lub bez. Są one jednak w znacznej mniejszości w stosunku do połączeń regularnych, które działają według schematów, planów, i o których informacje z łatwością każdy może znaleźć chociażby w internecie.

Obecnie pojawia się wiele nowych połączeń lotniczych, koncentrowanych na przewozie ludzi i poczty. Jeśli chodzi o towary handlowe, większość transportowana jest drogą morską, ze względu na mniejszy koszt i większą ładowność statków. Punkty, między którymi tworzy się komunikacja, są więc najczęściej usytuowane przy ludzkich aglomeracjach. Przemiany i trendy rozwoju światowej gospodarki wpływają na rozwój i przemiany w strukturze transportu. Przewoźnicy muszą dostosować się do globalnych zmian, modyfikować oferty restrukturyzować firmy. Wraz z rozwojem przemysłu popyt na połączenia lotnicze wzrasta, oferty muszą być dopasowane do rynkowych wymagań. Pojawiają się nowe, innowacyjne możliwości, technologie, i lotnictwo wymaga dynamicznych zmian (D. Tłoczyński, 2013, s. 8).

Rozwój na przestrzeni lat

Rozwój transportu lotniczego na przestrzeni ostatnich lat był bardzo intensywny. Niegdyś był ekskluzywną alternatywą, na którą mało kto mógł sobie pozwolić a obecnie jest ogólnodostępny. Do najbardziej widocznych zmian, które składają się na rozwój transportu lotniczego należą fakty iż (tanie-loty.com.pl, 2014):

  • Ilość pasażerów zwiększyła się, nastąpił rozwój przedsiębiorstw zajmujących się transportem lotniczym.
  • Zmiany gospodarcze wymusiły na firmach modyfikacje, pojawiło się mnóstwo tanich przewozów, zmieniła się hierarchia lotnisk, zmodyfikowano oferowane usługi.
  • Pojawiły się tanie linie lotnicze, w których zrezygnowano z wydawania posiłków, pełnej obsługi bagażu i zmniejszono liczbę personelu. Przewozy nisko-kosztowe otwarły nowe możliwości dla transportu lotniczego.
  • Powstały nowe połączenia, alternatywne trasy, zwiększyła się dostępność miast i regionów zlokalizowanych w zasięgu portów. Efektem był rozwój turystyki na obszarach peryferyjnych.
  • Duży wpływ na połączenia lotnicze miały na przestrzeni lat regulacje prawne. Związane były z handlem, bezpieczeństwem, ochroną przyrody i prawami pasażerów. Wojny wywołały mnóstwo działań prawotwórczych. Państwa starały się chronić własną suwerenność, interesy oraz zadbać o prawa obywateli.

Przewóz kabotażowy

Przewóz kabotażowy to zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1072/2009 z dn. 21 października 2009 r. „krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem”. Przewoźnik musi spełniać określone warunki tj. posiadanie odpowiednich dokumentów oraz spełnienie warunków.

Co do zasady, przewóz kabotażowy wykonuje się w celu uniknięcia pustego przebiegu po przewozie międzynarodowym i należy stosować się do zasad normujących ilość postojów, lądowań w danym kraju lub w określonym czasie. Dzięki temu przewoźnik nie wykonuje pustych przewozów, może zaoferować dodatkowe połączenia, a ludzie mają szanse znaleźć więcej wygodnych połączeń między-krajowych. Połączenia kabotażowe mają dużą częstotliwość i pozwalają na organizację własnych wyjazdów wczasowych, przez co mogą być alternatywą dla połączeń czarterowych. Pionierem przy wykorzystywaniu prawa do pełnego kabotażu było Deutsche BA, należące do British Airways (E. Pijet-Migoń, 2016, s. 23).

Bibliografia

Autor: Jakub Wolańczyk