Bariery pozataryfowe

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Bariery pozataryfowe - narzędzia i działania polityki ekonomicznej rządów, instytucji publicznych czy firm prywatnych, mające na celu ograniczenie rozmiarów wymiany handlowej lub zniekształcenie struktury towarowej i kierunków wymiany dóbr i usług. Polegają, podobnie jak cła, na ograniczeniu wymiany przez podwyższenie ceny dobra krajowego, głównie poprzez nieformalne restrykcje czy regulacje utrudniające sprzedaż na rynkach zagranicznych.

Przewaga ograniczeń pozataryfowych nad celnymi polega głównie na ich wyższej elastyczności - można nimi objąć konkretne produkty i uługi. W przypadku barier pozataryfowych istnieje duże pole wyboru w zakresie stosowanych form i środków.

Rodzaje środków (barier) pozataryfowych

 • kwoty (kontyngenty) wartościowe lub ilościowe, czyli odgórne ograniczenia wielkości importu dóbr i usług. W zasadzie ograniczenia ilościowe przynoszą takie same skutki ilościowe jak cła. Kontynegent zaporowy (zakaz wszelkiego importu) wywołuje takie same efekty jak cło zaporowe. Jednakże cło przynosi państwu dochody, natomiast ograniczenie ilościowe sprawia, że korzyści wynikające z różnic cen trafiają do importerów lub eksporterów, którzy posiadają zezwolenia lub licencję importową.
 • zmienne opłaty wyrównawcze - różnica między zmienną ceną rynku światowego na dany towar i stałą (gwarantowaną przez rząd) ceną rynku wewnętrznego. Celem tego narzędzia jest ochrona dóbr krajowych przed tanim importem (poniżej cen gwarantowanych). Elastyczność tego narzędzia pozwala szybko dostosować opłaty do ewentualnego spadku cen światowych.
 • depozyty importowe
 • dodatkowe podatki do importu
 • cła antydumpingowe i antysubwencyjne - środki walki z nieuczciwą konkurencją w handlu międzynarodowym, zaliczane do barier handlowych ze względu na możliwość nałożenia celowo cła wyższego niż marża dumpingu lub subsydiów.
 • zakaz importu (eksportu)
 • licencje
 • "dobrowolne" ograniczenia eksportu - VER (ang.: Voluntary Export Restraints) - sytuacja, w której eksporter pod naciskiem importera zgadza się ograniczyć ilość towaru wprowadzanego na rynek partnera. "Dobrowolność" polega, więc samoograniczeniu eksportera pod wpływem obaw o wprowadzenie poważniejszych restrykcji lub całkowitego zakazu wwozu towarów.
 • przepisy domieszkowe - wymóg, aby w składzie towarów podlegających wymianie zawierały się określone surowce określone przez importera.
 • normy techniczne, wymagania sanitarne i weterynaryjne, w tym także wymogi testowania i uzyskiwania certyfikatów w kraju importującym.

Bibliografia

 • Budnikowski A., Kawecka-Wykrzykowska E., Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze, Polskie Wyd. Ekonomiczne, Warszawa 1999, s. 236-252
 • Samuelson Paul A., Nordhaus Wiliam D., Ekonomia tom 2, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 514-529

Autor: Jakub Przybek