Optymalizacja wielkości zamówienia

Z Encyklopedia Zarządzania
Optymalizacja wielkości zamówienia
Polecane artykuły


Zapasy powstające w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych spowodowane są zakupem materiałów i towarów w określonych partiach oraz produkcją wyrobów w określonych seriach. Przedsiębiorstwa w takiej organizacji procesów gospodarczych ponoszą koszty magazynowania oraz uruchamiania poszczególnych partii (serii) materiałów, wyrobów czy też towarów. Koszty te zależą od wielkości partii produkcji. Przy wyborze partii należy uwzględnić wiele czynników, które wymagają odmiennych decyzji, przemawiających za zwiększeniem wielkości partii produkcyjnej lub jej zmniejszeniem. Zwiększenie partii powoduje wzrost kosztów magazynowania oraz spadek kosztów przygotowania. W takich warunkach ważne staje się ustalenie optymalnej serii produkcji wyrobów i optymalnej partii zamówienia.

Optymalna wielkość zamówienia

Przy optymalizacji wielkości zamówienia należy uwzględnić:

 • Koszty magazynowania zapasów,
 • Koszty zamówienia partii (koszty złożenia zamówienia u dostawcy oraz koszty zakupu).

Koszty całkowite (zamówienia i magazynowania):

K=Kz+Km=kz * Q/D+km * D/2

 • gdzie:
 • Kz- koszty całkowite zamówień w danym okresie,
 • Km- koszty całkowite magazynowania,
 • kz- koszty złożenia jednego zamówienia,
 • km- koszty magazynowania jednostki materiału/towaru w okresie,
 • Q/D- liczba zamówień towarów lub materiałów, jakich należy dokonać w ciągu okresu,
 • D- wielkość zamówienia.

Optymalna wielkość zamówienia będzie się wyrażać wzorem:

D0= (2 * kz * Q/km)

Jest to wielkość zamówienia towarów lub materiałów, przy której łączny koszt zamówienia i magazynowania jest najmniejszy.

Bibliografia

 • "Zaawansowana rachunkowość zarządcza", Edward Nowak, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, s. 116-122.
 • "Organizacja i sterowanie produkcją", pod redakcją Marka Brzezińskiego, Agencja Wydawnicza PLACET, Warszawa 2001, s. 41-48.

Autor: Barbara Pamuła