Metoda tworzenia systemów dynamicznych

Z Encyklopedia Zarządzania
Metoda tworzenia systemów dynamicznych
Polecane artykuły


Metoda tworzenia systemów dynamicznych (ang. Dynamic Systems Development Method – DSDM) jest ustrukturalizowaną metodyką zwinną. DSDM powstało na bazie podejścia RAD, czyli szybkiego tworzenia aplikacji (ang. Rapid Aplication Development – RAD).

Do powstania tej metody przyczyniła się frustracja związana z nieefektywnością rozwiązań tradycyjnych. Zespoły działające według DSDM powinny kierować się następującymi wartościami:

 • Dostarczenie korzyści biznesowej (główny cel projektu);
 • Dostarczenie produktu na czas (jeden z głównych kryteriów sukcesu projektu zwłaszcza gdy opóźnienia mogłyby spowodować realną stratę biznesową),
 • Współpraca (zwiększa zrozumienie, szybkość i poczucie odpowiedzialności),
 • Poziom jakości (powinien zostać ustalony na początku projektu),
 • Przyrostowy charakter pracy (umożliwia zebranie opinii, które następnie mogą zostać wdrożone, a także może prowadzić do szybkiej realizacji korzyści biznesowej),
 • Iteracyjny charakter pracy (odpowiedź na zmienne warunki otoczenia oraz niemożliwość stworzenia idealnego rozwiązania za pierwszym razem),
 • Ciągła i klarowna komunikacja (zwiększa zarówno efektywność grupy jak i poszczególnych jednostek),

Kontrola (kluczowa na każdym etapie projektu).

Cykl życia projektu

Na cykl życia projektu w DSDM składają się trzy główne etapy:

 • I. Etap przed projektem – są to wszystkie działania, które muszą być podjęte przed rozpoczęciem projektu,
 • II. Projekt właściwy. Wyróżnić można 5 faz:
  • 1. analiza wykonalności,
  • 2. fundament biznesowy,
  • 3. analizy,
  • 4. wykonanie,
  • 5. wdrożenie,
 • III. Etap po projekcie – są to te działania, które należy wykonać kiedy projekt zostanie już zakończony.

Bibliografia

 • DSDM Consortium: DSDM Atern Handbook. UK. DSDM Consortium. 2007.
 • Lane D., Coffin R.: A Practical Guide to Seven Agile Methodologies. Part 2. Devx.com. 2006.
 • www.dsdm.org

Autor: Kamil Kozioł