Lista obecności

Z Encyklopedia Zarządzania
Lista obecności
Polecane artykuły

Lista obecności jest to dokument kadrowy, za pośrednictwem którego pracodawca określa sposób egzekwowania obecności pracy pracownika. Dokument jest przygotowywany między innymi w celu ustalenia wynagrodzenia pracownika oraz innych świadczeń związanych z pracą. Na żądanie pracownika, pracodawca ma obowiązek udostępnić listę. Tak jak przeczytać możemy w kodeksie pracy obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie (regulamin pracy) sposobu egzekwowania obecności pracownika  jak i jego usprawiedliwionych nieobecności.  Zasada ta dotyczy pracodawcy, który zatrudnia minimum 20 pracowników, natomiast pozostali powinni taką informacje zamieszczać na piśmie (do 7 dni) przy podpisaniu umowy o pracę [1]. Należy pamiętać, że prowadzenie tego typu dokumentu nie jest obowiązkowe, zależne jest tylko od preferencji pracodawcy. Jednak ułatwia wiele kwestii związanych z płacami oraz pozwala na przejrzysty wgląd pracy pracownika. Odpowiednio sporządzona lista obecności znacząco ułatwia prawidłowe określenie kwoty wynagrodzenia lub świadczeń pracowniczych [2].

Elementy listy obecności

Bez względu na rodzaj czy formę list obecności, warto zwrócić uwagę, by zawrzeć w niej informacje takie jak[3]:

 • imię i nazwisko pracownika,
 • data i godzina rozpoczęcia pracy,
 • data i godzina zakończenia pracy,
 • zmiana, na której pracuje pracownik (dzień/noc),
 • wyznaczone odpowiednie miejsce na podpis pracownika,
 • okres, na który obowiązuje dana lista obecności,
 • nazwa firmy, w której pracuje pracownik.

Nie są to jednak jedyne elementy listy obecności. Każdy pracodawca ma prawo do rozbudowania listy obecności pod kątem własnych wymagań (może dodać pola takie jak miejsce na notatki czy informacje dodatkowe)[3].

Listy obecności a dane osobowe

W związku z wprowadzeniem zakazu przetwarzania danych osobowych (RODO) zakazane jest przede wszystkim publikowanie, udostępnianie, rozpowszechnianie przyczyn nieobecności takich jak zasiłek czy choroba. Lista obecności ma jedynie na celu potwierdzenie pracy pracownika danego dnia, w momencie rozpoczęcia pracy jak i jej zakończenia. W związku z powyższym pracownik, który jest nieobecny w danym dniu pracy, w miejsce przy jego nazwisku należy wpisać nieobecny bądź - (oznaczyć w sposób w jaki zostało to zawarte w regulaminie pracy) bez podawania przyczyny. Przyczyny podaje się przy ewidencji czasu pracy. Uargumentowanie przyczyny nieobecności jest konieczne do określenia stopnia wynagrodzenia [4].

Lista obecności a karta ewidencji czasu pracy

Przechowywanie, magazynowanie listy obecności zatrudnionych pracowników w celu przeprowadzania późniejszej ewidencji czasu pracy nie jest wystarczające. Pracodawca zobowiązany jest do korzystania z kart ewidencji czasu pracy. Listy obecności nie posiadają danych, które są konieczne do prowadzenia ewidencji czasu pracy. Przeważnie składają się z wyżej wymienionych elementów (patrz elementy listy obecności), a więc dotyczą jedynie podstawowych informacji[1]. Należy pamiętać o tym, że w listach obecności nie znajdziemy informacji określających ilość nadgodzin wyrobionych przez osobę zatrudnioną[5].

Przypisy

 1. 1,0 1,1 infor.pl, Lista obecności pracowników
 2. Kodeks pracy, art. 149, s. 78
 3. 3,0 3,1 infor.pl, Lista obecności - czy pracodawca ma obowiązek ich przechowywania
 4. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego (2016), art. 5, s. 35
 5. Błąd rozszerzenia cite: Błąd w składni znacznika <ref>; brak tekstu w przypisie o nazwie Kodeks pracy, art. 149, s. 78

Bibliografia

Autor: Szymon Lis

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.