Ocena cyklu życia

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z LCA)
Ocena cyklu życia
Polecane artykuły


LCA - Life Cycle Assesment (Ocena Cyklu Życia) jest techniką, która służy do zbadania aspektów środowiskowych i potencjalnych wpływów w całym okresie życia wyrobu począwszy od pozyskania lub wytworzenia surowca z zasobów naturalnych przez produkcję, użytkowanie, aż do ostatecznej likwidacji.

Analiza cyklu życia składa się z następujących etapów:

  • określenie celu i zakresu,
  • identyfikacja aspektów oddziaływania na środowisko,
  • ocena oddziaływań na środowisko,
  • wnioski dotyczące możliwości udoskonaleń.

Pierwsze badania dotyczące aspektów i oceny potencjalnych wpływów w cyklu życia wyrobu były prowadzone na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Dotyczyły one analizy efektywności zużycia surowców i energii, pionierem w tym zakresie była m.in. Coca-cola.

Podstawowym standardem związanym z ocena cyklu życia produktu jest norma ISO 14040 (Zarządzanie środowiskowe - Ocena Cyklu życia - zasady i struktura). Dodatkowe szczegóły dotyczące tej metody zawarto w komplementarnych normach międzynarodowych ISO 14041, ISO 14042, ISO 14043, ISO/TR 14049 odnoszących się do różnych faz LCA.

LCA - Jest narzędziem diagnostycznym przydatnym przy zarządzaniu środowiskowym. W wyniku stosowania LCA zarządzający przedsiębiorstwem identyfikują obszary, które są źródłem szczególnych obciążeń dla środowiska bądź zdrowia ludzi.

Informacje płynące z analiz mogą być wykorzystywane przez przedsiębiorstwo m.in. do:

  • reorganizacji procesu wytwarzania i dystrybucji,
  • zmian konstrukcyjnych produktu,
  • zastąpienia szkodliwych komponentów czystszymi,
  • proekologicznego zarządzania przedsiębiorstwem.

Bibliografia

  • Skrypty Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiupod redakcją Grzegorza Kobyłko, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000, s. 102
  • Maciej Urbaniak,Zarządzanie Jakością teoria i Praktyka, Difin, Warszawa 2004, s. 225

Autor: Katarzyna Łopatecka