Inflacja nieoczekiwana

Z Encyklopedia Zarządzania
Inflacja nieoczekiwana
Polecane artykuły


Pojawianie się zjawisk inflacyjnych możemy przewidzieć, jak i pojawić się mogą całkiem niespodziewanie, a wraz z nią równie niespodziewanie pojawiają się problemy.

Kiedy ceny wzrastają niespodziewanie, posiadacze aktywów, których wartość jest wyrażona w wartościach nominalnych, ponoszą straty. Zysk jest udziałem osób, które zaciągnęły zobowiązania wyrażone również w wartościach nominalnych. Umowy kupna lub sprzedaży jakie zawarto, lub jakiekolwiek inne umowy kredytowe, mogą uwzględniać inflację oczekiwaną, nie mogą jednak zabezpieczyć przed inflacją która pojawia się niespodziewanie.

Zatem przyjmując że z każdym kredytobiorcą jest związany jakiś kredytodawca, możemy stwierdzić ze zyski jednego oznaczają stratę drugiego. W związku z czym, inflacja nieoczekiwana powoduje redystrybucję dochodów i bogactwa, które w naszym przypadku przepływają od pożyczkodawcy do pożyczkobiorcy. W procesie redystrybucyjnym pomiędzy państwem a sektorem prywatnym nieoczekiwana inflacja obniża realną wartość całego zadłużenia państwa określonego w wartościach nominalnych. W wyniku tych zmian spada nie tylko realna podaż pieniądza, ale także cena realna, po której państwo wykupuje swoje obligacje.

Inflacja a wiarygodność państwa

W związku ze spadkiem ceny po jakiej państwo wykupuje swoje obligacje, pojawia się problem wiarygodności. Wiele osób, które udzielają pożyczek państwu poprzez zakup obligacji o określonej cenie nominalnej to ludzie w podeszłym wieku. Kupują oni obligacje, aby mieć zapewniony dochód gdy przejdą na emeryturę. W wyniku nieoczekiwanej inflacji, a w rezultacie spadku realnej wartości pieniądza osoby te tracą. Tracą również, gdy trzymają swój majątek na nie przynoszących oprocentowania zasobów pieniądza gotówkowego albo na rachunku bieżącym. Natomiast jeśli chodzi o ludzi młodych są oni nominalnymi dłużnikami. Osoby te zazwyczaj zaciągają kredyty hipoteczne. Zyskują oni wtedy gdy nieoczekiwana inflacja podnosi ceny domów i dochody nominalne, a nominalna wartość kredytu, się nie zmienia.

Nieoczekiwana inflacja zmienia zatem redystrybucję dochodów na korzyść ludzi młodych.

Bibliografia

Autor: Kamil Krzysik