Dotacje na założenie firmy

Z Encyklopedia Zarządzania

Dotacje na założenie firmy - są ułatwieniem dla osób, które mają pomysł na biznes, natomiast nie maja środków na rozpoczęcie działalności. Przyszli własciciele firm mogą skorzystać z pomocy proponowanej przez urzędy pracy lub ubiegać się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

TL;DR

Artykuł omawia różne rodzaje dotacji i pożyczek dostępnych dla osób chcących założyć własną firmę. Dotacje mogą być udzielane przez urzędy pracy lub finansowane ze środków Unii Europejskiej. Wnioskujący muszą przedstawić biznesplan i spełnić określone warunki. Rząd Polski również oferuje program pożyczek dla studentów i bezrobotnych. W ramach dofinansowania można pokryć wydatki związane z wynajęciem lokalu, zakupem środków trwałych, materiałów i reklamą. Środki unijne mogą być pozyskane poprzez konkursy lub pozakonkursowo, a wsparcie może wynieść nawet do 20 tysięcy złotych. Przedsiębiorcy powinni złożyć wniosek i spełnić określone warunki, takie jak wiek poniżej 30 lat. Proces pozyskania dotacji z UE składa się z kilku etapów, w tym analizy, przygotowania dokumentacji, rozmowy kwalifikacyjnej i realizacji projektu.

Pomoc z urzędu pracy

Wszystkie osoby, które chcą założyć własna firmę wspierają urzędy pracy. Urzędy pracy mogą zaproponować bezzwrotna i nieopodatkowaną dotację, której wartość wynosi sześciokrotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Dofinansowanie to przysługuje osobom, które co najmniej trzy miesiące są zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Urzędzie pracy. Z dotacji tej nie mogą skorzystać studenci studiów dziennych, który w ciągu ostatniego roku nie przyjęli pracy proponowanej przez urząd. Wykluczone są tez osoby które korzystały już z podobnego dofinansowanie.

Wniosek składa się w miejscowym Urzędzie pracy, do takiego wniosku musi być dołączony biznesplan. Następnie po otrzymaniu dofinansowanie na rozpoczęcie działalności podpisuje się umowę z Urzędem Pracy. Jednym z najważniejszych punktów jest prowadzenie założonej działalności przez minimum dwanaście miesięcy. Firma ta w tym okresie nie może zostać zawieszone oraz taka osoba nie może podejmować innego zatrudnienia. W ciągu roku jest prowadzone kilka naborów, na pozyskanie dofinansowania na założenie działalności [1] Finansowaniu podlegają:

 1. Wydatki związane z wynajęciem lokalu (do 5000 zł)
 2. Zakup środków trwałych (nie ma określonego limitu)
 3. Zakup materiałów i towarów (do 7000 zł)
 4. Wydatki związane z reklama (do 3000 zł)

Ubiegając się o dotację na założenie firmy w Urzędzie Pracy, przyszły przedsiębiorca musi pamiętać o poręczeniach. Mogą do nich należeć:

 1. Weksel
 2. poręczenie
 3. gwarancja bankowa
 4. blokada rachunku bankowego

Pożyczki dla studentów i bezrobotnych

Rząd Polski przygotował program skierowany do absolwentów studiów oraz osób bezrobotnych mający na celu pomoc finansową przy założeniu własnego biznesu. Projekt nazywa się "Pierwszy Biznes - Wsparcie na starcie" jest on realizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach tego programu przyszły przedsiębiorąc może skorzystać z niskooprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub otrzymanie pożyczki na utrzymanie stanowisk pracy. Fundusz Pracy, dysponuje środkami, w ramach których przyznawane są pożyczki dla przedsiębiorców. Okres spłaty takiej pożyczki to 7 lat, najczęściej jej oprocentowanie w skali roku dla osób chcących prowadzić żłobek lub klubik dziecięcy jest na poziomie 0,6 % (0,1 stopy redyskonta weksli NBP). Natomiast dla wszystkich pozostałych przyszłych przedsiębiorców oprocentowanie wynosi 0,14% w skali roku (0,25 stopy redyskonta weksli NBP). Karencja w spłacie może wynosić do dwunastu miesięcy. W związku z tym przez pierwszy okres (do roku) nie ponoszą opłat związanych z pożyczką. Maksymalne kwota dofinansowania na okres 7 lat to 100 tysięcy złotych. Jest również możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki, natomiast jeśli jest to związane z zamknięciem firmy wprowadzone są dodatkowe obostrzenia. Firma nie może zostać zlikwidowana wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od spłaty ostatniej raty [2].

Aby uzyskać pożyczkę należy wypełnić i złożyć kompletny wniosek. W skład takiego wniosku powinny wchodzić:

 1. opis plany przedsiębiorstwa
 2. biznesplan
 3. cel pożyczki

Środki unijne

Wśród dofinasowań płynących z Unii Europejskiej nie brakuje tych na rozwój własnych przedsiębiorstw. Można je pozyskać na drodze konkursowej lub pozakonkursowej. Duża część środków jest przeznaczona dla osób zakładających własną działalność. Również wiele z tych funduszy pozwala rozwinąć nowo założony biznes. Największe szanse na uzyskanie wsparcia z Unii Europejskiej maja osoby poniżej 30 roku życia. Wsparcie to może wynieść nawet do 20 tysięcy złotych. Dodatkowo można ubiegać się o pozyskanie funduszy na założenie własnego biznesu od lokalnych grup, którym zostały przydzielone fundusze europejskie na takie działania.

W ramach dofinansowania z Unii Europejskiej, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego przygotowała program "Dobry czas na Biznes " jest on skierowany do osób powyżej 30 roku życia. "Bezzwrotna dotacja na start" obejmuje szkolenia, dworactwo i dotacje w wysokości do 25 000 zł. Dzięki temu programowi można również otrzymać wsparcie indywidualne i profilowane w zakresie księgowości, prawa pracy i utrzymania na rynku. Wsparcie to jest całkowicie bezpłatne. Jest ono skierowane do grupy osób, które spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków [2]:

 1. osoba powyżej 50 roku życia
 2. długotrwale bezrobotny
 3. osoby z niepełnosprawnością
 4. osób o niskich kwalifikacjach
 5. dla kobiet

Proces pozyskania dofinansowania

Proces pozyskania dotacji na start z Unii Europejskiej składa się najczęściej z kilku etapów:

 1. Analiza i wybór odpowiedniego programu
 2. Przygotowanie dokumentacji:
  1. Złożenie projektu (wniosku, biznesplanu)
 3. Rozmowa kwalifikacyjna - dotycząca pozyskania dofinansowanie
 4. Pozytywna decyzja - dotycząca uzyskania pozyczki na start
 5. Podpisywanie umowy
 6. Realizacja projektu (zakup sprzetu, działania marketingowe, wyjanecie lokalu)
 7. Rozliczenie projektu (przedstawienie faktur zakupu itp.)


Dotacje na założenie firmyartykuły polecane
Dotacje na rozpoczęcie działalnościDofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczejPracownicze plany kapitałoweFundusz zalążkowyUrząd pracyDotacje na rozwój firmyPłatnik ZUSUstawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnychIndywidualne konto emerytalne

Przypisy

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 2. 2,0 2,1 Dofinansowanie na start

Bibliografia

Autor: Karolina Boryczko

Uwaga.png

Treść tego artykułu została oparta na aktach prawnych.

Zwróć uwagę, że niektóre akty prawne mogły ulec zmianie od czasu publikacji tego tekstu.