Cechy informacji strategicznej

Cechy informacji strategicznej
Polecane artykuły


Zakres

Stopień agregacji

 • wysoki,
 • informacje przedstawione w skondensowanej formie raportów,
 • szerokie wykorzystanie wskaźników i formuł matematycznych.

Horyzont czasu

 • dotyczą przede wszystkim przyszłości,
 • dominują długoterminowe prognozy (dotyczące otoczenia i stanu przedsiębiorstwa),
 • analiza danych historycznych obejmuje swym horyzontem długie okresy działalności firmy.

Postać sygnału

 • informacja jest wynikiem analizy złożonych związków przyczynowo-skutkowych,
 • duża rola tak zwanych: słabych sygnałów

Związek z teraźniejszością

 • minimalny,
 • dominują informacje prognostyczne,
 • informacje diagnostyczne występują w mniejszym stopniu.

Dokładność

 • uogólnienia,
 • informacje szacunkowe, przybliżone, zagregowane.

Źródła

Sposób opisu zjawisk

 • w dużym stopniu odzwierciedlające zjawiska jakościowe,
 • informacje ilościowe i jakościowe,
 • dużą rolę odgrywa graficzna prezentacja informacji formie wykresów, map, itp.

Stopień ustrukturalizowania

 • niewielki,
 • informacje w dużej mierze nieustrukturalizowane,
 • małe możliwości formalizacji i automatyzacji procedur podejmowania decyzji i przetwarzania informacji.

Częstotliwość

 • okresowe raporty,
 • cykle miesięczne, kwartalne
 • w odpowiedzi na zmiany na rynku

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak