Cechy informacji operacyjnej

Z Encyklopedia Zarządzania
Cechy informacji operacyjnej
Polecane artykuły


Zakres

 • wąski,
 • obejmujący jeden podsystem zarządzania,

Stopień agregacji

Horyzont czasu

 • niewielki horyzont czasowy,
 • informacja dotyczy bliskiej przeszłości,
 • częste prognozy tworzone są na krótkie okresy.

Postać sygnału

 • informacja odzwierciedla zarejestrowane zdarzenia gospodarcze,
 • istnieje bezpośrednie związek między zdarzeniem a przedstawioną informacją.

Związek z teraźniejszością

 • bardzo duży,
 • informacja ma rolę wspomagania systemu zarządzania operacyjnego,
 • wspomaganie układu sterowania i sprzężenia zwrotnego.

Dokładność

Źródła

 • głównie wewnętrzne,
 • także otoczenie bliskie (klienci, dostawcy).

Sposób opisu zjawisk

 • dominuje ilościowy - liczbowy opis zjawisk,
 • informacje prezentowane są w formie tabelarycznej

Stopień ustrukturalizowania

 • wysoki,
 • struktura informacji jest łatwo definiowalna,
 • można stosować automatyzację procedur podejmowania decyzji i przetwarzania informacji.

Częstotliwość

 • duża,
 • codziennie nowe informacje

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak