Jednoznaczność informacji

Jednoznaczność informacji
Polecane artykuły


Jednoznaczność określa występowanie możliwości różnych interpretacji danej kategorii informacji.

Informacje powinny być zawsze dobrane pod kątem charakterystyki opisywanego problemu i stosowanych metod zarządzania. Wymagana jest jednoznaczność informacji zarówno rzeczowa jak i podmiotowa.

Bibliografia

  • Flakiewicz W., Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990
  • Informatyka ekonomiczna, pod red. E. Niedzielskiej, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998
  • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja wydawnicza - Placet, Warszawa 1999
  • O'Brien J.A., Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston 1990
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak