Bezpieczeństwo systemu informacyjnego

Bezpieczeństwo systemu informacyjnego
Polecane artykuły


Bezpieczeństwo

Cecha dotycząca wielu aspektów działania systemu informacyjnego.

Może się odnosić do możliwości całkowitego lub częściowego odtworzenia informacji, na przykład w sytuacjach awaryjnych (stosuje się wtedy środki techniczne takie jak: archiwizacja danych, dublowanie najważniejszych elementów systemu, budowa ośrodków zastępczych, itp.)

Może się też odnosić do kwestii nieautoryzowanego dostępu do informacji, wycieku informacji, sabotażu, i in.

Bibliografia

  • Flakiewicz W., Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990
  • Informatyka ekonomiczna, pod red. E. Niedzielskiej, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998
  • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja wydawnicza - Placet, Warszawa 1999
  • O'Brien J.A., Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston 1990
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak