Czas reakcji systemu informacyjnego

Czas reakcji systemu informacyjnego
Polecane artykuły


Czas reakcji jest to czas oczekiwania na informację, czyli jak długo użytkownik musi czekać na odpowiedź na zadane pytanie.

System informacyjny może mieć z góry określone wymogi dotyczące terminowości dostarczenia informacji i odpowiedzi na zapytania użytkowników.

W wielu przypadkach czas oczekiwania na odpowiedź systemu stanowi istotny wskaźnik decydujący o wygodzie użytkownika systemu.

Bibliografia

  • Flakiewicz W., Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990
  • Informatyka ekonomiczna, pod red. E. Niedzielskiej, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998
  • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja wydawnicza - Placet, Warszawa 1999
  • O'Brien J.A., Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston 1990
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005
  • Łobejko, S. (2004). Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie. Monografie i Opracowania/Szkoła Główna Handlowa, (527).

Autor: Krzysztof Woźniak