Centralna baza orzeczeń

Z Encyklopedia Zarządzania
Centralna baza orzeczeń
Polecane artykuły

Centralna Baza Orzeczeń (Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych)system informatyczny, gromadzący, przechowujący, upowszechniający i udostępniający przetwarzanie m.in. orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych, utworzony w 2007 roku na mocy Zarządzenia nr 9 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zapewnienie prawidłowego działania bazy (w pewnym zakresie) oraz wskazywanie pracowników, którzy będą monitorować dodawanie danych do bazy należy do obowiązków prezesów sądów administracyjnych. Natomiast nadzór nad poprawnością i terminowością wpisów wprowadzonych do Centralnej Bazy Orzeczeń sprawuje Wydział Informacji Sądowej Naczelnego Sądu Administracyjnego [1]. Baza udostępniona w Internecie nie jest formalnym zbiorem urzędowym, służy jedynie celom informacyjnym i edukacyjnym. Internetowa Centralna Baza Orzeczeń jest cały czas aktualizowana danymi z systemów komputerowych NSA i WSA, które są dopuszczone do udostępniania w Internecie i przeprowadzono na nich anonimizację danych[2]. Centralną Bazę Orzeczeń tworzy się w sposób zdecentralizowany, tzn. nie jedynie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, lecz także w wojewódzkich sądach administracyjnych [3].

Zasoby Centralnej Bazy Orzeczeń

Centralna Baza Orzeczeń obejmuje [4]:

 • orzeczenia sądów administracyjnych w wersji elektronicznej skupiane w systemie Obsługi Spraw Orzekanych (OSO),
 • informacje dotyczące spraw rozpoznawanych w sądach administracyjnych, znajdujących się w systemie Obsługi Spraw Orzekanych odrębnych sądów,
 • wybrane orzeczenia sądów europejskich w wersji elektronicznej i opinie, inne stanowiska problemowe właściwego Wydziału prawa europejskiego Biura Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego odnoszące się do zasadniczych kwestii stosowania prawa Unii Europejskiej,
 • omówienia obejmujące orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego i wojewódzkich sądów administracyjnych,
 • omówienia odnoszące się do pytań i odpowiedzi, ukazujących się na Forum Stowarzyszenia Rad Stanu i Najwyższych Sądów Administracyjnych (ACA Europe).

Zasady udostępniania zasobów Centralnej Bazy Orzeczeń

Sędziowie i wybrani pracownicy, dzięki sieci komputerowej sądów administracyjnych mają dostęp do zasobów w pełnym zakresie. Natomiast do użytku publicznego, w Internecie, na specjalnej stronie, podaje się orzeczenia, które zostały poddane anonimizacji. W Centralnej Bazie Orzeczeń, znajdującej się w Internecie można znaleźć orzeczenia nagromadzone w systemie OBO, będące tam do czasu uruchomienia Centralnej Bazy Orzeczeń oraz orzeczenia sądów administracyjnych wydane po 1 stycznia 2004 roku. Informacje jakie można znaleźć w witrynie internetowej odnośnie orzeczenia to m.in. nazwa sądu orzekającego, symbol sprawy, sygnatura, data wydania orzeczenia, imiona i nazwiska sędziów, uzasadnienie orzeczenia i jego tezy, na jakie przepisy prawne powoływano się w orzeczeniu oraz informacje dotyczącą tego czy orzeczenie jest pełnomocne, czy też nie. Centralna Baza Orzeczeń zastąpiła system OBO i przejęła jego funkcje [5].

Anonimizacja orzeczeń

Publikacja orzeczeń w Internetowej bazie odbywa się dopiero po uprzedniej anonimizacji, czyli usunięciu oznaczeń stron oraz innych danych, jak np. daty i numery decyzji, numery domów, ksiąg wieczystych, nazwy ulic czy numeru PESEL etc. To znaczy, że upowszechnianiu orzeczeń w Internecie współtowarzyszy ręczne usuwanie danych. Za każdym razem trzeba ocenić, czy z zawartości orzeczeń nie wynika tożsamość stron postępowania. Redukuje to więc automatyzację danych i publikacja orzeczeń rozciąga się w czasie [6].

Przypisy

 1. Zarządzenie nr 9 Prezesa NSA... 2007, § 1, § 3 ust. 3, § 9 pkt 1
 2. A. Zalesińska 2011, s. 150
 3. G. Wierczyński 2011, s. 86
 4. Zarządzenie nr 9 Prezesa NSA... 2007, § 2 ust. 3
 5. Zarządzenie nr 9 Prezesa NSA... 2007, § 5, § 6, § 13 ust. 1
 6. D. Chromicka 2012, s. 132

Bibliografia

Autor: Kamila Rapa