Analiza ekonomiczna działań projakościowych

Analiza ekonomiczna działań projakościowych
Polecane artykuły

Przyczyny konieczności prowadzenia analizy ekonomicznej działań projakościowych

 • najlepszym sposobem niedopuszczenia do upadku organizacji jest zapewnienie jej postępującego rozwoju,
 • rozwój organizacji warunkuje otrzymywanie zysku i akumulacji, a ta z kolei zapewnia dalszy jej rozwój,
 • osiąganie zysku umożliwia produkcję wyrobów i świadczenie usług odpowiadających potrzebom nabywcy na konkurencyjnym rynku, czyli - nie ma zysku bez ciągłego doskonalenia jakości pracy,
 • efektywne doskonalenie jakości pracy wymaga racjonalnych decyzji podejmowanych w oparciu o wyniki przeprowadzonej wnikliwej analizy ekonomicznej i ustalenie programu działań projakościowych,
 • doskonalenie jakości pracy "na ślepo" według pewnych stereotypów (np.: systemu ISO, QS 9000), bez należytego uwzględnienia strony ekonomicznej podejmowanych decyzji, samo w sobie może być działaniem antyjakościowym przynoszącym więcej strat niż zysków.

Warunki prawidłowo przeprowadzonej analizy ekonomicznej

 • właściwa ewidencja kosztów i korzyści osiągania aktualnego poziomu jakości pracy wg:
  • miejsc powstania,
  • nośników kosztów i strat,
  • rodzaju kosztów i strat,
 • wiarygodna symulacja poziomu kosztów i korzyści przewidywanych działań projakościowych w przekroju:
  • miejsc powstania,
  • nośników kosztów i strat,
  • rodzajów kosztów i strat,
 • stosowanie wielorakich metod analizy ekonomicznej i zasady weryfikacji poprawności ich wyników poprzez stosowanie równocześnie różnych narzędzi,
 • monitorowanie na bieżąco realizacji decyzji projakościowych oraz analiza zebranych informacji w celu opracowania działań korygujących i zapobiegawczych,
 • przeprowadzanie okresowych analiz ekonomicznych działań projakościowych w celu określenia stopnia realizacji programu promocji jakości w organizacji i jego korekty.

Metody i narzędzia analizy ekonomicznej

Metody analizy ekonomicznej:

 • operatywna,
 • problemowa, w tym optymalizacyjna,
 • projektowa,
 • sprawozdawcza.

Narzędzia analizy ekonomicznej:

 • narzędzia statystyczne,
 • wykresy,
 • wnioskowanie,
 • inne.
At work.png

To jest zalążek artykułu.
Jeśli posiadasz kompetencje i uprawnienia, możesz go rozbudować.
Usuń tę informację po rozbudowie hasła

No entry.png

Zakaz republikacji artykułu
Ze względów prawnych, ten artykuł nie może być publikowany w innych portalach lub książkach bez każdorazowej indywidualnej pisemnej zgody autora (wyłączenie licencji GNU FDL).
Cytowanie w pracach naukowych jest dozwolone na ogólnych zasadach.

Autor: Tadeusz Wawak