Okres indukcyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
Okres indukcyjny
Polecane artykuły


Kryterium odporności paliw ciekłych na utlenianie, mierzone okresem czasu, jaki upływa od chwili zanurzenie specjalnej bomby stalowej z próbka badanego paliwa w termostacie (z woda ogrzana do 100 stopni) do momentu rozpoczęcia reakcji paliwa z tlenem, przejawiającej się spadkiem ciśnienia. Okres indukcyjny mierzy się w minutach. Benzyny odporne na utlenianie nie powinny mieć krótszego okresu indukcyjnego nic 480 minut. [Leksykon 1983, s. 96] Im dłuższy okres indukcyjny dla danego paliwa, tym większa jest jego odporność chemiczna i tym dłużej można je przechowywać bez obawy wytracenia się osadów. Rafinerie produkują benzyny o bardzo malej ilości żywic, lecz przy składowaniu i transporcie wskutek utleniania się paliwa ilość osadów stopniowo wzrasta. Ażeby zapobiec zbyt szybkiemu wytracaniu się żywic do benzyn dodaje się niewielka ilość specjalnych związków zwiększająca ich trwałość. W czasie składowania I transportu paliw, Duży wpływ na ich utlenianie i wytracanie osadów, czyli na tzw. starzenie, wywierają zewnętrzne warunki np. Temperatura otoczenia, stopień napełniania zbiorników oraz obecność substancji przyśpieszających proces utleniania. [Michałowska 1977, s. 57-58] Okres indukcyjny określa odporność paliwa na starzenie się oraz skłonność do tworzenia się osadów w silniku. [J. Zygmunt Mirski 1995, s. 119]

Okres indukcyjny - Miara trwałości produktów tłuszczowych; charakteryzuje się powolnym tempem utleniania się tłuszczu, czyli powolnym wzrostem ilości nadtlenków. Produkty tłuszczowe w tym okresie nie wykazują zmian organoleptycznych, jedynie wzrost.

Bibliografia

  • Leksykon, Paliwa, oleje, smary samochodowe, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa 1983
  • Jarosław Zygmunt Mirski, Budownictwo z technologia 3, Wydawnictwa szkolne I Pedagogiczne Spółka Akcyjna, Warszawa 1995
  • J.Michalowska, Paliwa, Oleje, Smary, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 1977
  • Słownik pojęć towaroznawczych pod redakcja Ignacego Dudy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1994
  • Jerzy Modrzewski, Encyklopedia techniki wojskowej, Wydawn. Ministerstwa Obrony Narodowej, 1987

Autor: Karolina Wójcik