Afiliacja

Afiliacja to pojęcie wieloznaczne oznaczające najczęściej zjawisko przyłączenia się jakiejś organizacji bądź osoby do jakiegoś stowarzyszenia lub instytucji. Może też odnosić się do psychologicznej potrzeby utrzymywania bliskiego kontaktu z innymi osobami w organizacji. Potrzeba afiliacji jest jedną z potrzeb ludzkich wyróżnionych w przez Abrahama Maslowa.

Bibliografia