Zlecenie z limitem ceny

Z Encyklopedia Zarządzania
Zlecenie z limitem ceny
Polecane artykuły


Zlecenie z limitem ceny jest zleceniem zawierającym konkretną cenę, po której inwestor jest gotów zawrzeć transakcję. W przypadku oferty kupna cenę podaną w zleceniu uważa się za cenę maksymalną, natomiast w przypadku zlecenia sprzedaży za cenę minimalną. Innymi słowy, w tym zaleceniu inwestor ogłasza, że dany walor chce kupić nie drożej niż po określonej przez niego cenie lub sprzedać nie taniej niż po określonej przez niego cenie (W. Dębski 2003, s. 156).

Zlecenia takie mogą być składane w każdym momencie notowań na rynku notowań ciągłych oraz notowań z jednolitym kursem. Dopuszcza się zrealizowanie zlecenia w całości lub częściowo. O kolejności realizacji decyduje czas przyjęcia zlecenia przez giełdę. Na giełdzie zdarzają się sytuację, że zlecenie przyjęte wcześniej zostaje zrealizowane w całości, zaś to zlecenie, dla którego zabrakło pokrycia w zleceniach po przeciwnej stronie rynku, zostanie wykonane częściowo. Zlecenia z limitem wykorzystywane są przede wszystkim przez inwestorów, którzy kierują się precyzyjną strategią, a także potrafią określić cenę, po której zamierzają dokonać transakcji. Przy dużych zmianach cen na rynku nie kupują walorów zbyt drogo lub nie sprzedają ich po cenie zbyt niskiej w stosunku do swoich założeń inwestycyjnych. Wadą tego typu zleceń jest niska elastyczność. Nietrafienie dokładnie w kurs papieru wartościowego może zniweczyć zaplanowaną strategię (J. Socha 2003, s. 272-273).

Rodzaje

Zlecenia z limitem ceny można klasyfikować pod względem terminu ważności wykonania. Uwzględniając to kryterium można wyróżnić zlecenia (W Dębski 2003, s. 156):

  • "ważne do końca sesji giełdowej" (DZIEŃ) - jest ono ważne do końca sesji, podczas której zostało zlecone do realizacji. W przypadku nie zrealizowania takiego zlecenia, to po zakończeniu sesji zostaje automatycznie usunięte z arkusza zleceń.
  • "ważne domyślnie" (DOM) - zlecenie takie jest ważne bezterminowo dotyczy to również zlecenia zrealizowanego częściowo. W takim przypadku jego niezrealizowana część ma status bezterminowej ważności.
  • "ważne do pierwszego wykonania" (WiN) - zlecenie to musi zostać wykonane natychmiast po wprowadzeniu do arkusza zleceń. Dopuszcza się częściowe zrealizowanie zlecenia, w takim przypadku jego niezrealizowana część zostaje anulowana.
  • "wykonaj lub anuluj" (WuA) - warunkiem koniecznym realizacji tego zlecenia jest wykonanie go w całości od razu po wprowadzeniu do arkusza zleceń. Ma ono ważność do chwili zawarcia pierwszej transakcji. W przypadku, gdy nie może ono być zrealizowane w całości (podczas pierwszej transakcji) zostaje anulowane.
  • "ważne do określonej daty" - zlecenie to posiada określony termin ważności.

Bibliografia

Autor: Tomasz Cygan